Bestyrelsen

Bestyrelsen består af seks medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling for to år af gangen, suppleanter dog kun for 1 år, 3 medlemmer vælges de lige år og 3 medlemmer de ulige år.

Bestyrelsen består i øjeblikket af følgende:

Formand:Tony Werling
Kasserer:Søren Birkelund Hansen
Sekretær:Palle Ellevang
Best. Medlem:Ole Vang
Best. Medlem:Lars Ersgaard
Best. Medlem:Aksel Christensen
1. Suppleant:Jonathan Pedersen
2. Suppleant:Jens Carl Jensen

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen står for den daglige drift og holder ca. 6 møder årligt for at tilrettelægge selskabets arbejde og aktiviteter i henhold til vedtægterne og efter den handlingsplan, som bestyrelsen har udarbejdet.

SE SENESTE NYT
KOMMENDE AKTIVITETER
BUSBLADET
SE BUSSERNE