Bestyrelsen

Bestyrelsens medlemmer vælges på den ordinære generalforsamling jævnfør vedtægterne.

Bestyrelsen består i øjeblikket af følgende:

Formand:Tony Werling
Sekretær:Palle Ellevang
Kasserer:Søren Birkelund Hansen
Best. Medlem:Aksel Christensen
Best. Medlem:Lars Ersgaard
Best. Medlem:Ole Bøglund
Suppleant:Vakant

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen står for den daglige drift og holder ca. 6 møder årligt for at tilrettelægge selskabets arbejde og aktiviteter i henhold til vedtægterne og efter den handlingsplan, som bestyrelsen har udarbejdet.

SE SENESTE NYT
KOMMENDE AKTIVITETER
BUSBLADET
SE BUSSERNE