Selskabets formål

Bushistorisk Selskab´s formål er at fremme kendskabet til bustransportens historie i Danmark- et hidtil forsømt område. Bushistorisk Selskab arbejder på idealistisk grundlag. Bushistorisk Selskabs aktiviteter omfatter alle aspekter af buserhvervets historie.

Selskabets vigtigste aktiviteter er udgivelse af medlemsbladet ”Busbladet”, som udkommer 4 gange om året, samt fremme udgivelse af skrifter og bøger om busser og busruter samt afholdelse af medlemsmøder.

En anden vigtig opgave er at indsamle, bevare og systematisere alle slags kildematerialer så som genstande, billeder, dokumenter til belysning af buserhvervets historie, bl.a. med det formål at fremme egentlig forskning på området.

1990`ernes forandringer i buserhvervet har medført, at mange mindre busvirksomheder har lukket eller skiftet ejer. Kildematerialet må indsamles nu – blot om få år er det for sent.

Bushistorisk Selskab har ca. 375 medlemmer fordelt over hele Danmark. Ønsker du at støtte vore aktiviteter og selv blive en del af team`et, så bliv medlem.

Selskabets historie

Selskabet blev stiftet i 1994 med støtte fra vognmands- og chaufførorganisationer, busleverandører, busselskaber og historisk interesserede enkeltpersoner. Selskabets første formand var Mikael Hansen Imagita Vejle.

2019

Februar: Vi havde en velbesøgt medlemsudsflugt hos Egons A/S i Slagelse, hvor vi fik fortalt stifteren Egon Pedersens livshistorie fra først at have været skolebus- og turistvognmand i Nordjylland, for derefter i Slagelse, på basis af en Ford Transit, at etablere det store busselskab Egons A/S i Slagelse. Vi fik også en fin beretning fra den nuværende indehaver Mogens Pedersen, om hvordan man driver busselskabet i dag, med sælgere til at betjene kunderne og værdisættet Egons DNA, til at sikre kunderne en ensartet og tryg oplevelse, uanset hvilket Egons-chauffør der kommer.

Marts: Vi havde en lille udstillingsstand på Persontransport i Herning, Dansk Persontransports del af Transport i Herning.

Maj: Vi holdt generalforsamling og medlemsarrangement på Keolis busanlæg i Odense. Her vedtoges bestyrelsens forslag om at blive en selvstændig og uafhængig forening, frem for tidligere at have været støtte- og venneforening til Danmarks Busmuseum. Det tidligere tiltrådte forslag om at gå fra to suppleanter til en, realiseredes ved, at Jonathan Pedersen havde valgt ikke at modtage genvalg.

2018

Februar: Bushistorisk Selskab afholdt medlemsudflugt i Esbjerg, hvor vi bl.a. gæstede busselskaberne De Blå Bussers henh. Arrivas garageanlæg. Ligesom Mette Vandborg fra Arriva berettede om førstetidsudfordningerne for busvognmanden i forbindelse med indførelsen af det nye bybussystem i Esbjerg i juni 2017.

Marts: Bushistorisk Selskab deltog på Danske Busvognmænds Busmessen i Billund hvor vi udstillede SAS-bussen fra Danmarks Busmuseum.

Maj: Bushistorisk Selskab afholdt medlemsudflugt i Køge, hvor vi gæstede busselskabet Lokalbus, hvor busvognmand John Vestergaard fortalte om sit flere end hundrede busser store selskab, der foruden Movia-kørsel i Taastrup, Ishøj, Køge, Hårlev og helt ud til Borup og Præstø, også varetager planlagt og akut togerstatningskørsel for S-togene og Kystbanen. Vi afholdt generalforsamlingen på Danmarks Busmuseum i Skælskør. Her havde Ole Vang valgt ikke at modtage genvalg. I stedet genindtrådte Ole Bøglund.

Juli: Vi udsendte Busbladet nr. 91, det første nummer med det nye større sideantal på 28-32 sider. Som premiere for de nye sideantal, havde vi valgt at lave Busbladet nr. 91 på 32 sider.

September: Vi havde en velbesøgt medlemsudsflugt til området omkring Næssund, for at høre nærmere om færgebevarelses-foreningen Næssundfærgens venners planer om at etablere lokal veteranbuskørsel, i tilknytning til foreningens mange andre aktiviteter, med bl.a. selskabssejlads med deres veteranfærge Næssund, i samarbejde med andre lokale erhvervsdrivende og kulturinstitutioner.

Oktober: Vi tog afsked med internetadressen veteranbusserne.dk, da vi efter vor stiftelse af Danmarks Busmuseum, ikke mere driver veteranbuskørsel. Nu tilhører internetadressen Danmarks Busmuseum.

November: Vi holdt vort julemøde, sammen med Foreningen Busfronten, i Valby Kulturhus. Emnerne denne gang var besættelsestidens trafikbilleder og bustrafikken i 1987. Mens der også blev lejlighed til bl.a. om at orientere om de elektriske bussers historie. Vi havde en velbesøgt medlemsudsflugt i Kolding-området, hvor Ole Bøglund først holdt et foredrag om sit lange liv med DSB og DSBs busser, mens vi tilbragte eftermiddagen med rundvisning hos en af landets førende busforhandlere, nemlig VBI Group i Christiansfeld.

2017

Februar: Danmarks Busmuseum modtog en donation fra Trelleborg Fonden, til færdiggørelse af den Dodge Brothers-turistbus årgang 1928, som det lykkedes at kunne overtage i slutningen af 2016.

Marts: Vi deltog to steder på Transportmessen Transport 2017 i Herning. I Busmessens hal, Hal H, havde vi en lille informationsstand med billeder af de mange busser vi gennem tiden har fået samlet ind. I hallen med veteranlastbil-udstilling, Hal C, udstillede vi Danmarks Busmuseums Mercedes-Benz med Ørum-Petersen-karosseri fra 1974. Vi fik solgt vort hidtidige domicil Industrivej 25 i Skælskør. Vi tegnede medlemskab af Sammenslutningen af Lokalarkiver, for at fremme samarbejdet med de flere end 600 danske lokalarkiver, der undertiden modtager rutebilhistorisk arkivmateriale.

April: Danmarks Busmuseum åbnede for sommersæsonen d. 1. april, med weekendåbning samt daglig åbning i juli og august. Overtagelsesforhandlingerne vedrørende Busbevarelsesgruppen i Alsted's busser var i april nået så langt, at Busbevarelsesgruppen valgte at bekendtgøre overdragelsen, og sit eget ophør. Dermed fik Danmarks Busmuseum 10 flere busser i samlingen, alle Volvo B10M henholdsvis DAB. Vi deltog på Swap-Meet-stumpemarked og veteranbiltræf på frilandsmuseet Andelslandsbyen i Nyvang ved Holbæk med Danmarks Busmuseums netop indregistrerede Scania BF 86 fra 1976.

Maj: Vi holdt generalforsamling i Danmarks Busmuseums lokaler i Skælskør. Vedtaget blev en lille kontingentjustering dedikeret den videre udvikling af Busbladet. Ved drengerøvsaftenen i Skælskør havde vi Pariserbus-Caféen og tre andre busser udstillet på Skælskør Havn, samt parkeringspladskørsel med nu fire veteranbusser fordelt på to ruter. Her kørte vi bl.a. med den nu netop indregistrerede MAN-VW med Alubus-karosseri foræret af Lars Ersgaard i juni 2016.

Juni: Grundet mange bestilte kørselsopgaver på dagen, deltog vi med kun en veteranbus ved Silkeborg Veteranrally, nemlig Danmarks Busmuseums Mercedes-Benz med Ørum-Petersen-karosseri årgang 1974.

August: Danmarks Busmuseum modtog en Scania-Vabis årgang 1965 med karosseri fra J. Ørum-Petersen i Herning, der længe har stået adskilt i en lade i Nordjylland, samt en Morris-Commercial årgang 1949 med karrosseri fra DOMI i Glostrup, der længe har stået hos en veteranbilsamler i Kalundborg. I slutningen af august holdt vi Nordisk Veterantræf i Skælskør, nu med start fra Danmarks Busmuseum, men fortsat med afslutning på Skælskør Havn.

September: Danmarks Busmuseum modtog en Scania-Vabis årgang 1958 med karrosseri fra J. Ørum-Petersen i Herning, fra Granly Bussamling i Ørum Djurs, og en Setra 215HD årgang 1989 fra Jesper Blach i Lyngby.

Oktober: Danmarks Busmuseum modtog en DAB-Silkeborg 15-1200C mark II årgang 1995, der oprindeligt er leveret til Kai-Ove Smed i Silkeborg. Sommersæsonen på Danmarks Busmuseum afsluttede vi i weekenden 28.-29. oktober, hvor vi lørdag blev besøgt af 30 af vore medlemmer fra Jylland og Fyn, på et medlemsbesøg arrangeret af Klaus Gotschalck.

November: Vi holdt vort julemøde, sammen med Foreningen Busfronten, i Valby Kulturhus. Foredragsholder var denne gang Kenneth Verting fra foreningen Helsingør-Bussen, der berettede om busserne i og omkring Helsingør i gamle dage, bl.a. Hornbækbanens Rutebiler og kommunens Helsingør-Bussen. Danmarks Busmuseum modtog en Fiat 309 med karosseri fra Ringsted Karosserifabrik, der i 1968 blev bestilt af Tjæreborg Rejser. Vi fik kørt flere af Danmarks Busmuseums busser til en industrihal i Dalmose, der fremover skal fungere som magasin.

December: I december modtog Danmarks Busmuseum en samling flyttekasser med arkivmaterialer fra Bushistorisk Selskabs første formand Mikael Hansen. Det omfatter bl.a. materiale fra Bushistorisk Selskabs tidlige år, bl.a. fra "Indsamlingsprojekt 2000" udført i samarbejde med Erhvervsarkivet i Aarhus, og historiske dokumenter fra A/S Tønder-Kolding Rutebil, såsom kassebog, revisionsprotokol og forhandlingsprotokol.

2016

Januar: Vi fik pr. 1. januar overført alle vore aktiver til den erhvervsdrivende fond vi har stiftet, Danmarks Busmuseum Fond, i det efterfølgende betegnet "museumsfonden". Vi fik udlejet en del af museumspladsen til busparkering og en udlænge som chaufførlokale, til Egons Turist og Minibusser, der derefter placerede sit Skælskør-udkørselssted hos os. Til museumsfonden modtog vi to busser fra Busbevarelsesgruppen, en DAB-Silkeborg 12-1024L årgang 1990 og en Volvo B10M med karosseri fra Aabenraa Karosserifabrik årgang 1988. DAB-Silkeborg-bussen er endvidere museumsfondens første bus, der har haft rejsekort.

Marts: På vor arbejdslørdag skrider opbygningen af Danmarks Busmuseum målrettet frem, med placering af arkivreoler i kælderen, og indretning af bibliotek med billeder og bus-tidsskrifter. Vi deltager med en stand og Leyland-DAB serie 2-bussen på Danske Busvognmænds årsmøde-arrangement på Comwell Hotel Kolding. Formålet var naturligvis at markedsføre Danmarks Busmuseum overfor busvognmændene, da vi med vore store faciliteter, netop har plads til at hele busrejseselskaber kan lægge vejen forbi Danmarks Busmuseum.

April: Vi modtog til museumsfonden den første ledbus, en Volvo B10MA med Aabenraa-karosseri årgang 1992 fra Herning Turisttrafik. Til museumsfonden hentede vi endvidere den første bus med karosseri fra VBK i Herning, hos Finn Hejslet i Østervraa. Det er en Scania årgang 1982. Dermed kan vi med busser fortælle historien om busfabrikationen i Herning helt frem til det sluttede.

Maj: Vi deltog med SAS-bussen i det 53 biler store midtsjællandske erhvervs-veteranbiltræf "Veteranlastbiler på forårstur". Ved arbejdslørdagen fik vi bl.a. ryddet og planeret i "baghaven" og arrangeret tegningsarkiv i arkivkælderen. Vi deltog endvidere med SAS-bussen på det store Græsted Veterantræf i pinsen, og trods regnvejret fik vi knyttet mange interessante kontakter. Vi holdt vor første generalforsamling i "egne lokaler", idet vi holdt den på det af os opbyggede "Danmarks Busmuseum" på Fabriksvej nr. 1, og vi kunne alle være der, os næsten 70 fremmødte. Ved generalforsamlingen præsenterede vi endvidere museumsfondens hidtil længste liste af veteranbusser, nemlig 41 busser, stationeret i Skælskør. Herning, Holsted, eller på vej ind fra de forskellige givere.

Juni: Danmarks Busmuseum modtog som gave en MAN-VW 9.136F med Alubus-karosseri årgang 1981, der de seneste ti år har været opbevaret af vor redaktør Lars Ersgaard.

Juli: Vi åbnede vort Danmarks Busmuseum 1. juli kl. 12, hvor vi fik hentet borgmester Stén Knuth og landdistrikts-, teknik- og ejendomsudvalgsformand Henrik Brodersen i pariserbussen, til at klippe indvielsessnoren. Danmarks Busmuseum fik senere i måneden udvidet samlingen med en Volvo B705-03 årgang 1960 med karrosseri fra Hans Thisgaard Vejle Karosserifabrik, der bl.a. har været anvendt af orkestret Michael Learns to Rock gennem 1980-erne.

August: Vi fik hentet endnu en Leyland-DAB serie 2, denne gang et godt afpillet plukbus-eksemplar der længe har stået hos Midtdjurs Autoophug. Det er hensigten, på sigt, at anvende dele af den som lege-chaufførplads eller lignende. Vi fik ligeledes hentet en Volvo B10M med Aabenraa-karrosseri årgang 1999, oprindeligt leveret til Århus Sporveje, der siden 2009 har været anvendt af det operatørselskab, som Bornholms Regionskommune oprettede, efter man stod uden buskørsel, da den udenøs vognmand der hidtil havde haft den regionale buskørsel, var gået konkurs. Vi fik afholdt vort traditionelle Nordisk Veterantræf for Busser og Lastbiler, denne gang suppleret med et åbent Hus på Danmarks Busmuseum dagen efter.

November: Vi fik igangsat en indsamling af midler til at kunne anskaffe og færdigmontere en Dodge Brothers-turistbus årgang 1928, med åbent sedan-karosseri og kaleche.

December: Vi holdt julemøde i fællesskab med Foreningen Busfronten, i Valby Kulturhus. Vort emne var Sorø Karosserifabrik, fremført af Jens Birch. Vi kørte tilbringerbus til det måske sidste Juleskibet i Køge Havn. Bornholms-færgesejladen har nemlig været i udbud, hvilket har kølnet rederiernes interesse for at stille en færge til rådighed til vilkår, som Juleskibet-markedet kan bære. Pariserbus-Caféen var opstillet på Svanetorvet i Skælskør i weekenderne op til jul. Juleaften kørte vi for et Jul for juleløse-arrangement i Skælskør.

2015

Marts: Vi deltager med en lille planche-stand ved Busmessen i Herning, som er busbranchens del af den store messe Transport 2015.

April: Fra Anni og Sven Jensen, Handybus i Aarup modtager vi en Steyr Citybus årgang 1979, som var den første bustype i Danmark bygget med lavt gulv for let befordring af kørestolsbrugere. Bestyrelsen signerer lejeaftalen med Slagelse Kommune på den tidligere materielgård på Fabriksvej, som skal blive BHS fremtidige domicil, med bedre værksted og plads for museumsudstilling.

Maj: Vi deltager ved norske Rutebilhistorisk Forening veteranbustræf, som dette år afholdes i Kristiansand. Her opnår vor deltagende Mercedes-Benz årgang 1974 titel som ”Beste utenlansregistrerte”. Fra Torben Sørensen overtager vi to busser, en Volvo B615 årgang 1964 og en Setra 215HM årgang 1980. Fra Peter Alex Jensen overtager vi en Setra S11 årgang 1965, som familiefirmaet Skibby Rejser har anvendt frem til 1987, og derefter har haft opbevaret i en lade. Ved generalforsamlingen får bestyrelsen mandat til at arbejde videre hen imod etablering og placering af foreningens aktiver i en erhvervsdrivende fond. Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med Tony Werling som ny formand.

Juni: Vi deltager med to busser ved Silkeborg Veteranrally, med vor Mercedes-Benz årgang 1974 og vor Leyland-DAB serie 2 årgang 1975. Fra Mogens Bøgeholm i Blommenslyst overtager vi en Volvo B58-50 med Aabenraa-karosseri årgang 1968, der oprindeligt blev indsat af DSB på Bornholm, men var for lille, og siden fik den eftermonteret midterdør og blev bybus i Næstved.

August: Vi starter indflytning i vort ny domicil, den tidligere materielgård på Fabriksvej 1. 22. august holdt vi vort veterantræf for ikke blot busser, men også for lastbiler. De lidt under 30 deltagende køretøjer fra Danmark og Sverige fulgte en ca. 80 kilometer rute i Skælskørs omegn. Til aftenfesten i Det Røde Pakhus havde vi musik ved Sv. Nicolaisens 12-mands Orkester.

September: Vi får flyttet det sidste ud fra Industrivej 25A, for at gøre plads til den nye lejer.

Oktober: Vor forretningsfører Ole Vang kombinerer sin 70-årsdag med et åbent hus på vore nye lokaler på Fabriksvej nr. 1, og får derigennem fremvist lokalerne og deres mange muligheder for etablering af Danmarks Busmuseum.

November: I forbindelse med vort bestyrelsesmøde i november, besigtiger vi samtidigt vor nyåbnede lokalafdeling i Sydjylland, mellem Holsted og Hovborg, med en hal med plads til tre busser. Vi kører igen til "Juleskibet", denne gang med en anden bornholmsk bus, nemlig vor Leyland-DAB serie II, "Tejn Turistfart". Vi får hentet en Chevrolet Six lastbil årgang 1933 på Bornholm, som vi vil anvende til at illustrere, hvordan man dengang anvendte sin lastbil til turistbus, ved at placere et turistkarosseri på ladet.

December: I forbindelse med vort julemøde i Valby Kulturhus sammen med Foreningen Busfronten, fremførte Jens Birch sin interessante beretning om Stautrup Karosserifabrik.

2014

Marts: Vi indførte faste "Arbejdslørdage" sommeren igennem i vort garageanlæg, hvor interesserede medlemmer kan tilmelde sig, og deltage ved vedligeholdelsen af vore busser.

April: Vi overtog en Volvo B58 med Aabenraa-karosseri årgang 1977, der oprindeligt var leveret til Hovedstadsområdets Trafikselskab, HT i Helsingør, og som siden 1998 havde været anvendt som børnehavebus hos institutionen Kirkeskoven. Vi ansøgte SKAT om godkendelse som kulturhistorisk forening jævnfør Ligningsloven § 8a, hvor ved at gaver til foreningen kan blive skattefradragsberrettigede.

Maj: Efter en tid kun at have deltaget med en plancheudstilling ved Danske Busvognmænds årsmøder, deltog vi ved DBs årsmødearrangement i Billund d. 2.-4. maj med vor Leyland Tiger Cub årgang 1967. Vi deltog med hele tre busser på Silkeborg Veteranrally. Fra Herning med vor Mercedes-Benz og fra Skælskør med vor Leyland Tiger Cub. Ligeledes medtog vor samarbejdspartner Torbjørn Bay vor Volvo årgang 1938 som gods på sin Volvo FB88 med blokvognstrailer. Den skulle nemlig videre til sin "barndomsegn" Als.

Juni: Vor Chevrolet årgang 1931 kørte rundture i Andelslandsbyen Nyvang syd for Holbæk, da byen var ramme for pinsens "Holbæk i Krig"-arrangement, en markering af 70.-året for D-dagen d. 6. juni 1944, udført som en dramatisering af besættelsestidens hændelser. Vor Volvo årgang 1938 kørte ved Als' Borgerforenings 100 års jubilæum d. 14 juni. Torbjørn Bay hjembragte vor Bedford SBS8 årgang 1958, som vi har overtaget fra Granly Bussamling.

Juli: 5. og 6. juli deltog vi med vor Chevrolet årgang 1931 på det store 2.-dages veteranbiltræf Bornholm Rundt. Det var samtidigt lejlighed for offentlig præsentation af vor anden Chevrolet, vort gamle lade-fund fra 1933.

August: 23. august holdt vi vort veterantræf for ikke blot busser, men også for lastbiler. De lidt under 30 deltagende køretøjer fra Danmark og Sverige fulgte en ca. 80 kilometer firkløver-rute i Skælskørs omegn. Til aftenfesten i Det Røde Pakhus havde vi fuldt hus, en af Skælskørs borgere havde nemlig valgt at holde sin runde fødselsdag sammen med os, og tog hele sin familie med.

September: Takket vort medlem vognmand Klaus Gotschalks ihærdige indsats fik vi genåbnet Grenå-Hundested-færgeruten for en dobbelttur d. 6. september, for at markere 80-året for, at en kreds af rutebilvognmænd etablerede ruten i 1934. Trods ruten sidst sejlede i 1996, deltog flere end 220 gæster. Om bord var der foredrag og plancheudstillinger. Lige som tilbringerkørsel og rundtur i Hundested med veteranbusser. Færgen var Stena Nautica, Stena Line.

Oktober: Hos tidligere busvognmand Kim Ole Kofoed i Aakirkeby fik vi hentet endnu en bus til vor samling, nemlig den sidstleverede Leyland-DAB 9-0948L, bygget i 1987. Vi deltog med SAS-bussen ved en københavnske kulturnat, hvor vi kørte tilbringerbus til Arrivas busanlæg på Ryvangen.

November: Vi opnåede godkendelse hos SKAT som kulturhistorisk forening efter ligningslovens § 8 A. For at opnå det, skulle vi samle 75 navngivne gavegivere, men hele 114 personer støttede os med gavebeløb fra kr. 200 og opefter.

December: Vor ”Pariser-bus”bliver nævnt i indstillingen og dommerpanelets afgørelse for valget af Skælskør som årets juleby, i Danmarks Radio P4 Sjællands Årets Juleby-konkurrence.

2013

Marts: Vi oprettede vor gruppe på Facebook med navn Bushistorisk Selskab. Vi overtog en Scania-Vabis årgang 1952 med karosseri fra Sorø Karosserifabrik, der oprindeligt var leveret til G. og S. Bojesen, Hjortekær Trafik, fra Frank O. Nielsen, De Røde Veteran Lastbiler i Brønderslev.

April: Købet af vort garageanlæg på Industrivej 25, finansieret af Sparekassen Sjælland, blev endeligt tinglyst.

Maj: Vi havde 5 veteranbusser i trafik på en enkelt opgave, nemlig et selskab på 140 personer fra foreningen "Spis Ude", der ville køres fra Skælskør Havn til Espe gods, hvor de spiste gourmetmad under åben himmel.

Juni: Vi deltog med 2 busser, da Sporvejsmuseet fejrede 100-året for indførelsen af motoriserede busser i København, med en 27 busser stor busudstilling på museet, med busser lige fra fabriksny til 100 år gamle. Vi udsendte Busbladet nr. 71 i et nyt format med 24 farvesider, med layout af grafiker John Kristensen, fra vort ny trykkeri Hass Olsen A/S.

Juli: Med Skælskør Erhvervsforening som sponsor, begyndte vi også at køre på lørdage sommerweekenderne igennem, nemlig med pariserbussen på en rundtur i Skælskør.

August: Vi fik afhentet en Volvo B513 med Ørum-Petersen-karosseri, der oprindeligt var leveret til DSB i 1950, og som siden 1965 havde været anvendt som lysthus i Korsør. Fra vor samarbejdspartner Torben Sørensen overtog vi en Bedford OLB med ørum-Petersen-karosseri årgang 1952. Vi afholdt vort nordiske træf for veteranbusser i Skælskør, i kombination med der blev afholdt veteranlastbiltræf på havnen, imens busserne var ude på løbets 60 kilometer lange rute. Der deltog 14 busser i årgange fra 1925 til 1975 fra Danmark, Norge og Sverige. Samtidigt holdt vi en udstilling "Fra skrot til flot" med busser i restaureringstrin fra skovvrag til halvt og frem til helt restaureret.

September: Vi overtog en Chevrolet Six årgang 1933 med karosseri fra Aage Jensen i Rønne, der de seneste 30 år havde stået i en stald efter at have været fundet på en mark.

December: Vi genoptog traditionen med at holde fælles julemøde med Foreningen Busfronten i Valby. vor gæstetaler var vort medlem Bjarne Svendsen, der her var aktuel med sin bog "Nordjyske rutebiler i alle farver".

2012

Januar: Bushistorisk Selskab annoncerer afholdelse af et nyt veteranbustræf i Skælskør i maj.

Februar: Bushistorisk Selskab deltager i NORDISK MÖTE MELLOM VETERANBUSS-ORGANISATIONER 18. og 19. februar i Oslo sammen med veteranbusforeningerne RHF (Norge), SLHS (Finland) og SvOf (Sverige).

April: Fra Rødekro Turistfart modtager Bushistorisk Selskab sin første bus med toilet, nemlig en Leyland-DAB serie 6 fra 1980, der oprindeligt er anskaffet til Ole Søndergaards Fjerritslev-København-rute.

Juni: Vi deltog for 11. gang i det store veteranrally for busser og lastbiler i Silkeborg. Vi deltog med vores Leyland Tiger Cub fra 1967.

Juli: Vor Chevrolet SIX var p scenen hver aften på årets Nyborg Voldspil-forestilling "Sommer i Tyrol", hvor den kørte skuespillerne til og fra kroen 'Den Hvide Hest'. Til en af forestillingerne arrangerede vi teaterbus fra Skælskør, Slagelse og Korsør, med vor Leyland Tiger Cub.

August: Vi afholdt landets første træf for veteranbusser, i Skælskør. 10 busser deltog, fra Sporvejsmuseet, vognmand Torben Sørensen i Skælskør, Fam. Mikkelsen i Skave og os selv. Med vore midtjyske medlemmers hjælp åbnede vi en lokalafdeling i Midtjylland, med vor Mercedes-Benz/J. Ørum-P. årg. 1974 som første bus.

Oktober: Vi fik registreret internetadressen veteranbusserne.dk, som et mere sigende supplement til vor internetadresse bushistorisk-selskab.dk

November: Vi udstillede med en stand ved Danske Busvognmænds årsmøde i Rebild. Fra Evobus fik vi overdraget endnu en bus til vor samling, en Renault pariserbus årgang 1934, som Ringsted Karosserifabrik har hentet til Danmark i 1971.

December: Vi kørte tilbringerbus til det store bornholmske julemarked "Juleskibet" i Køge, med vor endeligt restaurerede Leyland Tiger Cub årgang 1967.

2011

Juni: Bushistorisk Selskab arrangerede medlemsudflugt til Teknisk Museum i Helsingør. Bushistorisk Selskab deltog endvidere ved indvielsen af "Danmarks Vej- og Bro-museum" i "Andelslandsbyen Nyvang" ved Holbæk.

Juli: Bushistorisk Selskab fik besøg fra norske "Rutebilhistorisk Forening" som led i deres Flensburg-tur.

November: Bushistorisk Selskab udstillede med en stand ved Danske Busvognmænds årsmøde i Nyborg. Bushistorisk Selskab erhverver endnu en bus til samlingen, en Scania B80 fra 1972.

December: Bushistorisk Selskab kørte tilbringerbus til det store bornholmske julemarked "Juleskibet" i Køge, med vor endeligt restaurerede Leyland Tiger Cub årgang 1967.

2010

Juni: Bushistorisk Selskab deltager for 10. gang i det store veteranrally for busser og lastbiler i Silkeborg. Vi deltog med vores Volvo B655 fra 1958.

Oktober: Bushistorisk Selskab arrangerede et "Åbent Hus"-arrangement i vor garage i Skælskør, hvor flere end 250 borgere fra lokalområdet aflagde os besøg.

November: Bushistorisk Selskab udstillede med en stand ved Danske Busvognmænds årsmøde i Nyborg. Bushistorisk Selskab deltog endvidere med vor SAS-bus ved et busturisme-fremstød arrangeret af Danske Busvognmænd, på Næstved Storcenter.

2009

Juni: Bushistorisk Selskab deltager for 9. gang i det store veteranrally for busser og lastbiler i Silkeborg. Vi deltog med vores Mercedes-Benz fra 1974.

August: Bushistorisk Selskab deltog ved "Trafikdage i Skælskør" - et "åben bus"-arrangement arrangeret af Torben Sørensen i Skælskør.

Oktober: Bushistorisk Selskab arrangerede medlemsudflugt til Ryomgård hos vort medlem Morten Jørgensen, i dennes familiemuseum for "De Graa Busser".

November: Vi udstillede med en stand ved Danske Busvognmænds årsmøde i Billund.

2008

Januar: Bushistorisk Selskab fik en ny bog på hjemmesiden: "Bedford-busser - på danske veje"

Juni: Bushistorisk Selskab deltager for 8. gang i det store veteranrally for busser og lastbiler i Silkeborg. Vi deltog med vores Mercedes-Benz fra 1974.

November: Bushistorisk Selskab udstillede med en stand ved Danske Busvognmænds årsmøde i Nyborg. Vi fik ved denne lejlighed en ny bog på hjemmesiden: Jens Jessens bog om karrosserifabrikken DAB i Silkeborg.

2007

April: Bushistorisk Selskab arrangerede medlemsudflugt til Granly Bussamling i Ørum Djurs, hvor vort medlem Niels Sørensen Granly har opbygget en privat bussamling.

Juni: Bushistorisk Selskab deltager for 7. gang i det store veteranrally for busser og lastbiler i Silkeborg. Vi deltog med vores Volvo B655 fra 1958.

November: Bushistorisk Selskab udstillede med en stand ved Danske Busvognmænds årsmøde i Rønne. Vi fik ved denne lejlighed en ny bog på hjemmesiden: "BAT Historien om rutebilerne på Bornholm"

2006

Juni: Bushistorisk Selskab deltager for 6. gang i det store veteranrally for busser og lastbiler i Silkeborg. Vi deltog med vores Volvo B11 fra 1938, der var veteranrallyets ældste tilmeldte bus.

November: Bushistorisk Selskab udstillede med en stand ved Danske Busvognmænds årsmøde i Billund.

2005

Januar: Bushistorisk Selskab indleder en større målrettet hvervekampagne hos medlemmer af Danske Busvognmænd

April: Bushistorisk Selskab markerede sit 10 års jubilæum med en storstilet stand på TRANSPORT 2005 i Herning. På standen havde vi udstillet vores to ældste busser, nemlig Chevrolet SIX fra 1931 og Volvo B 11 fra 1938, en planceudstilling og lysbilledshow over J. Ørum–Petersen busser samt en udstilling om billetudstyr gennem tiderne.

Juni: Bushistorisk Selskab deltager for 5. gang i et stort veteranrally for busser og lastbiler i Silkeborg. Vi deltog med vores nyerhvervede SAS bus - Volvo B655 fra 1958. Vores placering blev en flot 1. plads. Der var 85 deltagende køretøjer.

November: Bushistorisk Selskab udstillede med en stand ved Danske Busvognmænds årsmøde i Skagen.

2004

Januar: Bushistorisk Selskab udgiver et skrift ” Tre generationer med busser” Bushistorisk Selskab erhverver en Volvo veteranbus B 11 årg. 1938. U 9101 fra Østhimmerlands Rutebiler, med støtte fra RA. Støttefond.

Februar: Bushistorisk Selskab udgiver Busbladet i et nyt design og i A4 format.

Marts: Bushistorisk Selskab får ny Webmaster Thomas Krabbe Søe, og vores hjemmeside får nyt udseende og design.

Juni: Bushistorisk Selskab deltager for 4. gang i et stort Veteranrally for busser og lastbiler i Silkeborg. Vi deltog med vores Mercedes Benz LPO 813 fra 1974, og vi opnåede en 10 plads af 68 mulige.

September: Bushistorisk Selskab deltager i et stort veteranbiltræf for erhvervskøretøjer hos Jysk Automobilmuseum i Gjern.

November: Bushistorisk Selskab får overdraget en Volvo veteranbus B 655 (SAS-Bussen) årg.1958 fra SAS Danmark A/S.

2003

Marts: Bushistorisk Selskab deltager for femte gang på Transportmessen i Herning, denne gang med selskabets nyrenoverede Leyland-DAB Tiger Cub fra 1967.

April: Bushistorisk Selskab flytter sine busser til Skælskør, ligeledes bliver al arkiv og billede materiale samlet og flyttet til Skælskør, og der påbegyndes etablering af et egentlig arkiv.

Juni: Bushistorisk Selskab få 3 af sine busser synet og indregistreret. Bushistorisk Selskab får overdraget Chevrolet - Veteranbus fra EvoBus i forbindelse med indvielsen af deres nye servicecenter i Køge.

Juli: Bushistorisk Selskab starter med veteranbuskørsel i Skælskør, i samarbejde med Skælskør Turisme-, Skælskørbanen og Omstigningsklubben.

2002

Juni: Ved generalforsamlingen ændrer Bushistorisk Selskab vedtægter til også at kunne eje busser, for at kunne overtage busserne fra Busbevarelsesfonden, der efter flere års lav aktivitet har valgt at nedlægge sig selv.

September: Bushistorisk Selskab får ny redaktør på Busbladet Lars Ersgaard, og samtidig får Busbladet nyt design fra blad nr. 29

December: Bushistorisk Selskab etablerer sig i Skælskør. Man lejer sig ind i en hal på Industrivej nr. 25 A, hvor der er plads til alle vore busser, og der er plads til etablering af arkiv. Ligeledes har vi fået nogle dejlige mødelokaler.

2001

Marts: Bushistorisk Selskab deltager for fjerde gang på transportmessen i Herning, også denne gang havde vi vor Mercedes Benz med på udstillingen.

2000

Marts: Bushistorisk Selskab går på Internettet med hjemmesiden www.bushistorisk-selskab.dk

Juni: Bushistorisk Selskab er med ved åbningen af Granly Bussamling i Ørum Djurs. Fire af Busbevarelsesfondens fineste busser indgår i samlingen.

September: Bushistorisk Selskab går med i "Indsamlingsprojekt 2000". Bushistoriske kildepersoner besøges af frivillige indsamlere for at registrere arkivmateriale og gennemføre interviews. Projektet gennemføres i samarbejde med Erhvervsarkivet i Århus og med økonomisk støtte fra RA´støttefond.

1999

Marts: Bushistorisk Selskab deltager for tredje gang på Transportmessen i Herning, denne gang med en nyrestaureret Mercedes Benz turistbus.

1998

Juni: Bushistorisk Selskabet får ny formand: Områdeleder Jørgen Rydahl, Fredericia

1997

Marts: Bushistorisk Selskab deltager i Transport ´97 i Herning med en velrestaureret Ford fra 1936 på standen – udlånt af John Papuga, Brørup

1996

August: Busbevarelsesfonden af 1995 oprettes (lidt forsinket) som formel ejer af den stadig voksende bestand af historiske busser.

1995

Marts: Bushistorisk Selskab deltager på messen Transport ´95 i Herning. Udstillingen om "De hvide Busser 1944-1945". Udstillingsstanden med bl.a. en original Bernadottebus besøges af ca. 3000 mennesker.

Oktober: Bushistorisk Selskab udkommer med sit første nummer af Busbladet. Siden er bladet udkommet fire gange årligt. Indholdet er artikler og billeder om en bred vifte af bushistorisk emner.

SE SENESTE NYT
KOMMENDE AKTIVITETER
BUSBLADET
SE BUSSERNE