Kontakt og indmeldelse

Bestyrelse, kontakt og indmeldelse

Bestyrelse

Bestyrelsens medlemmer vælges på den ordinære generalforsamling jævnfør vedtægterne.

Bestyrelsen består i øjeblikket af:

Bestyrelsen:
Tony Werling, formand.

Aksel Christensen, næstfmd.

Ole Bøglund, sekretær.

Søren Birkelund Hansen, kasserer.

Lars Ersgaard, redaktør.

Suppleant: Jakob Lønbæk Hollesen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen står for den daglige drift og holder ca. 6 møder årligt for at tilrettelægge selskabets arbejde og aktiviteter i henhold til vedtægterne.

Kontakt

Bushistorisk Selskab
Tony Werling, formand
Morgenfruevænget 9
DK-5270 Odense N
+45 8781 7171
formanden@bushistorisk-selskab.dk

Medlemsregistrering
Søren Birkelund Hansen
Klosterengen 28
DK-4000 Roskilde
+45 4635 4123
medlemsregister@bushistorisk-selskab.dk

Busbladet
Lars Ersgaard, redaktør
Charlotteager 180, 1. th.
DK-2640 Hedehusene
+45 6024 4392
busbladet@bushistorisk-selskab.dk

Annoncering
Lars Ersgaard
Charlotteager 180, 1. th.
DK-2640 Hedehusene
+45 6024 4392
annoncer@bushistorisk-selskab.dk

Kasserer
Søren Birkelund Hansen
Klosterengen 28
DK-4000 Roskilde
+45 4635 4123
kasserer@bushistorisk-selskab.dk

Indmeldelse

Som medlem af Bushistorisk Selskab modtager du Busbladet fire gange om året, du modtager løbende nyheder indenfor området, du bliver inviteret til arrangementer og generalforsamlingen og du bliver en del af en aktiv og social forening af busentusiaster.

Indmeldelse henholdsvis meddelelse af adresseændringer m.v. sker ved at skrive en e-mail til vort medlemsregister eller download, udfyld og send os en indmeldelsesblanket.

Medlemskontingentet udgør årligt kr.: 425,-.

Differentieret kontingent ved indmeldelse sidst på året

Når du som nyt medlem melder dig ind i BHS i perioden september-oktober-november, skal der kun betales ½ kontingent (kr.: 212,50.) for perioden frem til marts året efter.

Melder man sig ind i december-januar-februar, skal der betales fuldt kontingent (kr.: 425,-.), dog omfatter kontingentet så resten af perioden frem til marts, samt det efterfølgende år.

Meld dig ind ved at skrive en e-mail til vort medlemsregister,

medlemsregister@bushistorisk-selskab.dk

eller udfyld og send os en indmeldelsesblanket

Hent blanket som PDF indmeldelsesblanket

Hent blanket som Word indmeldelsesblanket

Bushistorisk Selskab
CVR.: 29 68 25 93
Morgenfruevænget 9
DK-5270 Odense N

Vor gruppe på Facebook:

Tlf.: +45 87817171
E-mail: formanden@bushistorisk-selskab.dk
Bankkonto: Danske Bank 1551-3231331034.
Kontingent: 2023 / 2024: kr. 425,-.

Copyright Bushistorisk Selskab 2020, design og layout:    eklame.dk