Bushistorisk Selskab - Se vores busser
Tilbageblikkene var bl.a. til dengang, hvor DSBs røde rutebiler prægede Danmark. Foto: Lars Ersgaard.
Vort fælles julemøde i Valby
Skrevet d 30/11 2019
 
Atten businteresserede fra Foreningen Busfronten og Bushistorisk Selskab havde fundet vej til vort fælles julemøde i Valby Kulturhus d. 30. november. 
 
Underholdningen var historiske busbilleder.
Foreningen Busfronten fremviste en række billeder af ikke blot busser fra DSB og Odense Bytrafik, men også fra Combus og fra København, mens Bushistorisk Selskab havde valgt at lægge fokus på året 1989, og vise et stort udvalg af danske rute- henh. turistbusser fra ikke bare den daglige trafik, men også fra DAB-Silkeborg A/S brugtbuslager og forskellige busudstillinger, nemlig ved LDBs og TLs årsmøder, samt ved STS 10-årsjubilæum. 
 
Traktementet var naturligvis kaffe, glögg og æbleskiver, og imens fik Foreningen Busfronten uddelt sit medlemsblad Busfronten til sine fremmødte medlemmer, mens J-Bog fik fremvist sine seneste bøger. 
 
Alt i alt blev det til nogle herlige tilbageblik, til dengang hvor busserne var i vognmændenes store assortiment af farver.
 
Bushistorisk Selskab - Se vores busser
Vi blev budt velkommen på Comfort Tours garageanlæg på Østergade i Odense. Foto: Lars Ersgaard.
Medlemsudflugten til Odense
Skrevet d 29/11 2019
 
Fjorten af os var mødt frem til vor medlemsudflugt i Odense d. 26. november, med Handybus/Comfort Tours og den nye Odense Letbane på programmet.
 
Vi samledes hos Comfort Tours på Østergade, hvor vi blev budt velkommen af vognmændene, Sven og Jesper Jensen. Omkring en kop kaffe, hvor vi samtidig fik beset en masse historiske billeder fra firmaet, med lastbiler, hyrevogne, handicap-, rute- og turistbusser.
 
Derefter fik vi en rundvisning på garageanlægget, hvor vi bl.a. fik præsenteret firmaets hotelbusser, og fik fortalt om hvordan de var indrettet med 230 V el-anlæg og stort køkken med køleskabe og ovne, sådan at selv avancerede menuer kan tilberedes i bussen undervejs. Mens den ene er indrettet som hotelbus, er den anden nu samtalebus med stolene placeret i grupper af fire om borde, således at rejseselskabets deltagere får talt sammen undervejs.
 
Herefter samledes vi i en af firmaets Isuzu Turquoise-turistbusser, der også er indrettet med stolene placeret i grupper af fire om borde. Den anvendte vi først som forelæsningslokale og frokoststue.
 
Her fik vi en interessant beretning fra først Sven og derefter Jesper, omkring firmaets etablering og mangefacetterede vognmandsvirksomhed, med lastbiler, hyrevogne, rutebilejer, lokalrute- og handicapkørsel for kommunerne, turistbusser og hotelbusser.
 
Og hvordan man fik omlagt forretningen fra at have været en stor forretning med alsidige former for kørsel og garager i Aarup, Odense og Fredericia, til at blive en mindre Odense-baseret forretning med udelukkende turistkørsel. En udvikling som Jesper finder ganske behagelig, idet han derved er sluppet fra at være bundet til skrivebordet, så han kan være mere ude blandt kunderne.
 
Herefter mødte Odense Letbanes nabokommunikationschef Rune Bager, og berettede om Odense Letbane. Derefter tog han os med ud på en tur med bussen, hvor vi bl.a. fik set det næsten færdige sporvognsstoppested ved Rosengårdscentret, hvorefter turen bl.a. gik ud forbi letbanens remise i Hjallese, hvor vi dog ikke kunne komme ind, bl.a. fordi de havde travlt med at klargøre den til at kunne modtage de første af de Stadler Variobahn-sporvogne, man har bestilt.
 
Undervejs fik vi mange interessante oplysninger om letbaneprojektet, bl.a. at der tilknyttet letbanen anlægges et parkeringsanlæg i Odense Syd, der også kommer til at fungere som Odenses nye fjernbusterminal. Og at man har senere-lagt åbningen til 2021, da man skal køre gennem flere byggerier der netop er under opførelse, og derfor endnu ikke er klar til at der kan lægges spor. Vi blev også orienteret om det netop igangsatte redegørelsesarbejde m.h.t. en etape 2, hvortil sporudfletningerne hertil allerede er indtænkt i det eksisterende sporlayout.
 
Alt i alt blev dagen ganske interessant, både med tilbageblik til fortidens blandede vognmandsforretninger, til nutidens specialiserede, samt til fremtiden med flere og flere letbaner.   
 
Bushistorisk Selskab - Se vores busser
Ny bog om Strandgaards Rutebiler
Skrevet d 06/11 2019
 
Der er nu udkommet en ny bog om Strandgaards Rutebiler og de fire familiegenerationer der stod bag; Johan, Elmer, Kjeld og Claus Strandgaard, fra Johan blev driftsleder på Aaby Mølle i 1909, inklusive en hesteomnibus fra Aabyhøj til Aarhus, og hvor omnibussen siden blev til en større rutebilforretning forbindende Galten og Brabrand med Aarhus. 
 
Det varede dog kun indtil 1975, hvor ruterne blev overtaget af Aarhus Kommune, og man, som flere andre Aarhus-busvognmænd dengang, måtte finde sig nye græsgange. 
 
For Strandgaard blev det Vestjylland, primært med ruter fra Skjern og Varde til Esbjerg, og siden overtog man også Varde Bybus. 
 
Ligeledes beretter bogen om selskabet i "udbudstiden", hvor man gik sammen med to kolleger i selskabet Ri-Bus, og bød på og vandt Esbjerg Bybusser, og til Claus kørte sine sidste skolebus-ture i eget regi i 2009.
 
Bogen dækker også Johans bestræbelser på at få etableret en landsdækkende brancheforening for omnibilejere, plus han også fik etableret en fælles holdeplads for rutebilerne i Aarhus, Aarhus Rutebilstation. 
 
Bogen, med titlen Rutebildrift i fire generationer - Strandgaards Rutebiler i 100 år, er forfattet af den erfarne rutebiltrafik-skribent Mikael Hansen, og er udkommet på forlaget J-Bog, der netop er specialist i buslitteratur. Den er på 124 sider, og kan bestilles på http://www.bushistorisk-selskab.dk/boeger/ eller http://www.j-bog.dk/

 

Bushistorisk Selskab - Se vores busser
Ny bog om Møns kommunale Automobilselskab
Skrevet d 25/10 2019
 
De færreste kender nok det første kommunalt ejede rutebilselskab i Danmark, og hvem skulle også kunne det, for det stiftedes helt tilbage i 1920.
 
Men det var Møns kommunale Automobilselskab. Det er der nu udkommet en bog om, forfattet af de erfarne bus-historikere Jens Birch og Ole Gold. 
 
Bogen har de døbt Møns kommunale Automobilselskab - og tiden før, for de dækker også tiden før den kommunale deltagelse, hvor trafikken først udførtes med hestevogne, og hvor øens første private rutebil kom i 1912. 
 
Møns kommunale Automobilselskab daglige drift dækker man også indgående, bl.a. om de mange besværligheder med at holde datidens mangelfuldt produktudviklede biler kørende, hvilket endda kom til at belaste selskabets økonomi så meget, at man ikke så anden udvej, end alt lade sig opkøbe af et privat selskab i 1923. 
 
Bogen er rigt illustreret, ikke blot med billeder, men også via regnskabsblade, og de avisannoncer som datidens trafikiværksættere publicerede sine trafiktilbud med. Den er på 68 sider, og kan bestilles på http://www.bushistorisk-selskab.dk/boeger/ eller http://www.j-bog.dk/
Bushistorisk Selskab - Se vores busser
Værkstederne på Busselskabet Aarhus Sporvejes busanlæg i Hasselager er indrettet med søjlelifte ved de fleste af værkstedspladserne, der gør det nemt at komme til. Foto: Lars Ersgaard.
Medlemsudflugt hos Busselskabet Aarhus Sporveje
Skrevet d 11/09 2019
 
Den 10. september gik vor medlemsudflugt til Busselskabet Aarhus Sporveje i Hasselager, hvor 18 af os var mødt frem. Direktør Finn Mikkelsen fortalte om selskabets vej fra sporvejsselskab til Midttrafik-ejet operatørselskab, og om hans visioner for BAAS og Aarhus’ kollektive trafik. Derefter gav han en interessant rundvisning på garager, klargøringshaller, chaufførlokaler, driftsovervågning og værksteder. hvor man tydeligvis lægger vægt på at klare broderparten af opgaverne selv.
Lars Ersgaard
 
Bushistorisk Selskab - Se vores busser
Deltagerne der ankom med tog, blev hentet på Odense Banegård Center i denne veteranbus fra Jernbanemuseet. Foto: Lars Ersgaard.
Vor generalforsamling hos Keolis i Odense
Skrevet d 12/05 2019
 
Vor 2019-generalforsamling fandt sted lørdag d. 11. maj på Keolis busanlæg på Gammelsø i Odense, hvor det også dannede ramme for vor medlemsudflugt til et af landets største busanlæg, med 5000 kvadratmeter bygninger og 35000 kvadratmeter grund. 
 
Oprindeligt blev det nemlig opført som fragtmandscentral, men da man derefter ville have fragtbilerne flyttet ud nærmere motorvejen, ombyggedes til at være busanlæg for Odenses bybusser, og sammen med chaufførlokalerne i den tidligere stationsbygning ved Odense Banegård Center, udgør de faciliteter, som kommunen stiller til rådighed for den operatør, som varetager bybuskørslen.
 
Vi var 38 tilmeldte til generalforsamlingen, og den blev dirigeret sikkert og humoristisk igennem af Michael Brandt Nielsen, sådan at det lige passede med den lækre forret og velsmagende hovedrets-buffet, som Keolis kantinebestyrer Ulla havde komponeret til frokosten. Og det selv om vi havde vedtægtsændringer på dagsordenen, disse blev dog blev vedtaget med stort flertal.
 
Derefter blev det tid for medlemsudflugts-delen, med rundvisning på det store busanlæg, hvor vi endvidere tog en af Keolis hybrid-ledbusser i øjesyn, og fik fortalt om dennes mange elektriske systemer. 
 
Til slut blev det tid for kaffen, hvor vi alle fik talt med og udvekslet historier med gamle venner.  
Lars Ersgaard
 
Bushistorisk Selskab - Se vores busser
Tony Werling og Flemming Laugesen passede standen torsdag. Foto: Lars Ersgaard.
BHS på Persontransport i Herning
Skrevet d 22/03 2019

På Persontransport i Messecenter Herning, Dansk Persontransports del af den store Transportmesse sammesteds i dagene 21. - 23. marts, havde vi opbygget en lille stand hvor vi også havde premiere for vore to nye roll-ups. Standens bagvægge havde vi dekoreret med historiske busbilleder fra besættelsestiden og frem til de første licitationer. Selvom standen var placeret lidt i skjul blandt andre stande, fik vi et godt besøg.

Bushistorisk Selskab - Se vores busser
Os der ankom med tog, blev kørt til Egons A/S i en af firmaets Mercedes-Benz-minibusser. Foto: Lars Ersgaard.
Medlemsudflugt hos Egons A/S i Slagelse
Skrevet d 27/02 2019
17 af os deltog ved vores medlemsarrangement hos Egons A/S på Industrivej i Slagelse den 26. februar, hvor selskabet har administration, værksted, kantine, rejsebureau, samt driftskontorer og garageplads for turistbusser og minibusser. 
 
Vi blev budt velkommen af indehaveren Mogens Pedersen, og starten foregik med morgenkaffe, hvor stifteren, hans far Egon Pedersen fortalte om sin start i 1965 som fattig skolebus-vognmand i Løgstør, iblandt kolleger der ikke kunne finde ud af arbejde sammen. Han berettede også om hvordan han kom til Sjælland, og hvordan han så endte i Slagelse, hvor han fik etableret sig med en Ford Transit i 1982. 
 
Og vi fik også fortællingen om hvordan sønnen Mogens som udlært automekaniker kom ind i firmaet, og hvordan man ved forskellige opkøb fik etableret firmaet som det er i dag, og at man, for at sikre sine kunder ensartet betjening i busserne, har udviklet et værdisæt for firmaet, Egons DNA, og et-dages introduktionskursus for nye chauffører hertil.
 
Man fortalte også om baggrunden bag SneXpressen, hvor man i rutefart betjener ski-destinationer i Østrig, Frankrig og Italien, med busser med ekstra god siddekomfort. 
 
Noget man ikke selv havde forventet var nødvendigt, men som man nu har tre af, er sælgere! Folk til at snakke med kunderne, og sammen med dem udvikle løsninger, som kunderne vil blive glade for. Fremtiden fik vi også belyst, idet busselskaber med kapitalfonde i ryggen nu er begyndt at gå til biddet med stor appetit. 
 
Her var det blevet tid for frokost, der blev indtaget i firmaets flotte kantinelokaler. 
 
Derefter var det tid for rundvisning på anlægget, hvor vi dels så værksted og vaskehal og derefter opstillingspladsen, hvor vi bl.a. fik mulighed for at tage firmaets nye Setra S531DT todækkerbusser i øjesyn. 
 
Snart derefter var det blevet kaffetid, som vi indtog i kantinelokalerne, og efter sådan at være blevet meget klogere på hvad der rører sig i et stort busselskab som Egons A/S, kunne vi alle rejse hjem efter en meget interessant dag i Slagelse.
Lars Ersgaard
 
Bushistorisk Selskab - Se vores busser
Tony Werling fortalte om arbejdet med at få etableret en tidssvarende busterminal, til erstatning for en, som havde stået
Medlemsudflugt i Kolding
Skrevet d 21/11 2018
Tirsdag d. 20. november havde vi en velbesøgt medlemsudflugt i Kolding, ikke blot af medlemmer af Bushistorisk Selskab, men også medlemmer af klubben af gamle Kolding-bybuschauffører, som Ole Bøglund havde inviteret, og som også havde interessante bemærkninger med, vedrørende Koldings bybusser.
 
Vi mødtes på Kolding st. kl. 10, hvor første punkt var en beretning om Kolding Busterminal ved Tony Werling, som det for få år siden lykkedes at få fornyet, efter den alt for længe havde stået i sin oprindelige charme fra etableringen i 1950-erne.
 
Næste punkt var på det tidligere hospital Sct. Jørgens Gaard, i hvis selskabslokaler vi så og hørte Ole Bøglunds beretning om sit liv ved DSB, der startede som et ønske om at køre med nyere busser end Haderslev Bybussers, og derefter gik opad i graderne til at virke på chefniveau på flere af DSBs østjyske og fynske driftsområder, med et lille sidespring omkring at ekspedere DSBs tog igennem stationerne.
 
Derefter var det tid til frokost, og traktementet her var nogle lækre sandwich'es.
 
Eftermiddagen bød på en udflugt til den succesrige busforhandler VBI Group i Christiansfeld, hvor vi først så deres lagre og værksteder i Christiansfeld, hvor vi så klargøring af en af en serie nye Iveco Crossway-busser til Tide Bus på Fyn, og en række brugte Irisbus Crossway LE til Keolis i Nordjylland. Ligeledes blev vi præsenteret for en Isuzu Visigo, den største af de små Isuzu-busser, der sælger godt, idet man får meget mere bus for kun lidt over en Sprinters pris. 
 
Her fik vi samtidigt kaffe, hvor vi samtidigt fik fortalt om firmaets aktiviteter med salg og levering af nye busser fra Iveco og Isuzu samt minibusser indrettet på eget værksted i Kliplev, ligesom man også leverer brugte busser, tilvejebragt ikke blot fra Danmark, men også fra vore nabolande. 
 
Fra tidligere at have handlet med brugte busser, og eksporteret til Østeuropa, har man skiftet fokus hen imod fabriksnye busser, idet brugteksport-landene nu har opnået økonomisk velstand, og derfor råd til fabriksnye busser.
 
Derefter var vi et smut henne på deres lagerplads for brugte busser, hvor vi bl.a. blev præsenteret for en veteran i form af en gammel Büssing todækkerbus, mens pladsen ellers bød på en masse nyere turist- og rutebiler hentet i primært Danmark, Sverige og Norge, mens kun en mindre del af busserne var til reservedele.
 
Det blev dermed en interessant og lærerig dag, ikke blot omkring et liv med DSBs rutebiler, men også omkring en succesfuld busforhandler.
 
Lars Ersgaard
 
Bushistorisk Selskab - Se vores busser
Udflugtens emne var denne færge Næssund og foreningen Næssundfærgens Venner som driver den. Foto: Lars Ersgaard.
Medlemsudflugten til Næssund-færgen
Skrevet d 16/09 2018
15. september havde vi arrangeret medlemsudflugt til Næssundfærgen, og den forening som driver overfarten, støtteforeningen Næssundfærgens Venner, for at høre nærmere om deres planer med at tilknytte en veteranbus til deres mange aktiviteter med færgen. 
 
Vi mødtes på Thy-siden hvor vi blev budt velkommen af formand Henrik Olsen og næstformand Leif Noppenau, der naturligvis berettede om deres arbejde med at overtage og vedligeholde den bevaringsværdige færge, og foruden at genoplive overfarten imellem Hurup Thy og Karby Mors, også at anvende den til aftensejladser i forbindelse med kulturelle arrangementer sammen med andre lokale erhvervsdrivende og kulturelle institutioner, lige fra selskabssejladser på op til 100 pax til gudstjenester og krydstogter.
 
Her efter sejlede vi frem og tilbage på færgen et par gange, sådan at vi kunne nu at se ikke blot kommandobroen og maskinrummet, men også den sjove taxfree shop man har indrettet ombord. 
 
Derefter begav vi os til nu ophørte Karby Rutebiler garageanlæg i Karby, som man arbejder på at kunne overtage fra Morsø Kommune, og idet det tidligere busvognmandspar Jytte og Bendt Krogh i Rakkeby deltager aktivt i støtteforeningen, har man allerede mange forudsætninger på plads for at kunne etablere veteranbuskørsel til sightseeingture i forbindelse med færgens kulturelle sejladser, men som man naturligvis også vil invitere andre Bushistorisk Selskab-medlemmer med til. 
 
Foruden smuk natur, har Mors nemlig en række interessante erhvervsdrivende, relevante for den lokale turisme.
 
Bl.a. besøgte vi Gaardbageriet, hvor bager og konditor Marianne Korsgaard, har etableret et travlt bageri og konditori på sin fædrende gård, med foruden gårdbutik, også en masse opgaver for selskaber. 
 
Marianne havde naturligvis forestået traktementet, som vi nød på en anden lokal institution, Kulturkøbmanden, der er en tidligere købmandsgård, som man har ombygget til selskabs- og koncertlokale, og som allerede er ganske velbesøgt indenfor folkemusikken.
 
Om færgeforeningen, se mere på https://www.næssundfærgensvenner.dk/
 
Bushistorisk Selskab - Se vores busser
Der er nu stiftet en støtteforening til at bevare og sikre fortsat tilknytning til Haslev, af denne Bedford J3 årgang 1959, med karrosseri fra Hans Thisgaard i Vejle. Her ses den på Foren. Busfrontens medlemsudflugt d. 8. september. Foto: Lars Ersgaard.
Ny forening til bevarelse af en veteranbus i Haslev
Skrevet d 16/09 2018
Blandt de businteresserede er Haslev Menigheds Daginstitutioner bedst kendt for sin Bedford J3 årgang 1959 med karrosseri fra Hans Thisgaard i Vejle, som man siden 1975 har anvendt på udflugter i hele Europa. 
 
De senere år har bussen været ejet af mekaniker Alex Jørgensen i Haslev, der al den tid bussen har været anvendt i Haslev-området, har været fast mekaniker på bussen. 
 
Den 31. august stiftede en kreds af af Haslev-borgere, og medarbejdere på Haslev Menigheds Daginstitutioner, en støtteforening "Veteranbussen UD i DET BLÅ" med formål at sikre bussens fremtidige bevarelse og fortsatte tilknytning til Haslev. 
 
I den forbindelse har Troelstrupgård, den tilbageværende af Haslev Menigheds Daginstitutioner, overtaget bussen. 
 
Støtteforeningen kan kontaktes gennem Facebook-gruppen "UD i DET BLÅ - Menigheden kører stærkt” eller via Jan I. Jakobsen på tlf. 60 13 51 04. 
 
Bussen er oprindeligt leveret til Ole Olesen i Kragelund i 1959. Den kom til Bråby Lilleskole ved Haslev i 1974, mens Haslev Menigheds Daginstitutioner overtog den i 1975.
 
Bushistorisk Selskab - Se vores busser
Vi blev hentet i denne nyere Iveco Crossway LE, her er vi netop ankommet til garageanlægget. Foto: Lars Ersgaard.
Medlemsbesøg i Køge
Skrevet d 03/05 2018
Syv af os havde valgt at deltage i BHS’ medlemsudflugt til Køge d. 1. maj, hvor busvognmand John Vestergaard fortalte om sit flere end hundrede busser store firma Lokalbus, der foruden Movia-kørsel i Taastrup, Ishøj, Køge, Hårlev og helt ud til Borup og Præstø, også varetager planlagt og akut togerstatningskørsel for S-togene og Kystbanen. 
 
Vi fik en interessant beretning om hvordan John Vestergaard, fra at have virket i Falck, fandt over i busbranchen, og hvordan han via Thinggaard, Combus og Veolia, og ved at have hjulpet forskellige busselskaber m.h.t. deres tilbud på buskørsel, nu driver Lokalbus. Vi blev her meget klogere m.h.t. Lokalbus’ busindkøb og –vedligeholdelse, chauffører og personale, driftsovervågning, relationerne til Movia og trafikkøberne og hvordan den specielle opgave med akutbetjening af togtrafikken varetages. 
 
Formiddagen foregik på Lokalbus’ hovedsæde i Køge, en ejendom med fortid som lastbil- og guldsmedeværksted, hvor vi bl.a. blev vist rundt i det store værksted, den vandgenbrugende vaskehal og kontrolrummet, hvor kørsel og køreplanafvigelser minutiøst monitoreres. 
 
Eftermiddagen blev tilbragt med en bustur rundt på Køge Havns mange aktiviteter. Vi beså de allerede udlejede opfyldninger til det nye kr. 1,15 mia. dyre 9-meter dybe havneafsnit og de store udbygninger af den de senere år etablerede ”motorvejshavn” Skandinavisk Transportcenter i Køge Nord. Vi kom også forbi, og orienteredes om, de store udbygninger af Universitetssygehuset, Campus-arealet og den kommende højhastigheds-jernbanestation Køge Nord, hvilke vil skabe de kommende års udvidelser i Køges bustrafik. 
 
Det blev dermed en dag, som vi alle er vendt kloge og velorienterede hjem fra. Stor tak til Tony Werling, John Vestergaard/Lokalbus og Køge Havn for en interessant dag. 
Lars Ersgaard
 
Bushistorisk Selskab - Se vores busser
SAS-bussen ved busudstillingsområdet. Foto: Lars Ersgaard.
Bushistorisk Selskab hos Danske Busvognmænd i Billund
Skrevet d 18/03 2018

Danske Busvognmænd holdt sit årsmødearrangement d. 16. og 17. marts på Hotel Legoland i Billund, og måske et af de sidste af sin art, idet man aktuelt drøfter en fusion imellem Danske Busvognmænd og Dansk Taxi Råd, så man dermed kommer til at stå samlet, under navnet Dansk Persontransport, hvad enten de offentlige transportkøbere køber sine kørsler som buskørsel eller flexbil/taxikørsel.

Bushistorisk Selskab deltog med SAS-bussen fra Danmarks Busmuseum, som Ole Bøglund havde hentet i Skælskør, og selv om Søren og Tony fra bestyrelsen havde planlagt at opbygge en stand i udstillingsteltet fredag, opgav man det, fordi der var så koldt i teltet. Derimod fik vi en hel masse til at stikke hovedet ind i SAS-bussen i stedet.

Busudstillingen var som velkendt udgjort af turist- og minibusser, kun en enkelt rutebil var der, en 14,5 meter treakslet Iveco Crossway LE. Derimod så vi opdaterede udgaver af både Mercedes-Benz Tourismo, MAN Lions Coach og Neoplan Skyliner. Med sin nye MAN TGE minibus, med tilbud om aptering hos flere forskellige opbyggere, er MAN klar til at bide Mercedes-Benz Sprinter i haserne på minibus/handicapbus-markedet, hvor Buscentrum, Evobus, Handicare, Minibus Danmark, Rehabiler, VBI Group, VEH og nu også Sprintcar allerede agerer. Af andre minibusser var der naturligvis også den succesrige Isuzu Turquise fra VBI Group, plus Ford Transit, Fiat og Renault fra forskellige opbyggere. Irizar-busser var der hele tre af, idet både Irizar Danmark og Scania udstillede busser bygget hos Irizar.

Omend blæsten tog hårdt i udstillingsteltet, var det grundet kulden og blæsten det foretrukne sted om lørdagen. Nu var det nemlig endeligt var lykkedes at få det ordentligt opvarmet, plus der var en masse interessante serviceydelser at kigge på, til at optimere sin forretning og mindske sin risiko med. Udendørsområdet var derimod vejrbelastet med kold blæst og skiftevis sol og sne.

Flemming Laugesen og Søren og Lars fra bestyrelsen deltog lørdag, og det var en god dag, hvor vi fik snakket med mange vognmænd og businteresserede.

Lars Ersgaard

 

Bushistorisk Selskab - Se vores busser
Udflugtsbussen var denne Scania Facelift som Ole Bøglund havde tilvejebragt hos Iversen. Foto: Lars Ersgaard.
Bushistorisk Selskabs medlemsudflugt i Esbjerg
Skrevet d 08/02 2018
Ved Bushistorisk Selskabs medlemsudflugt i Esbjerg d. 7. februar havde mere end en trekvart snes medlemmer valgt at deltage, og dermed besigtige Esbjergs rute- og turisttrafik.
 
Det var meget interessant, først med besøg hos De Blå Busser i Esbjerg, der bød på formiddagskaffe, rundstykker og varm ribbensteg med sprød svær i deres nye hal med bl.a. busvaskemaskine med genbrugsvand.
 
Faktisk er der sket meget hos De Blå Busser de seneste ti år. Man er nemlig skiftet fra at køre med en park primært ældre Leyland-DAB-busser anvendt til opsamlingskørsel for andre rejsebureauer, til nu at køre både kontraktkørsel for Sydtrafik, X-Bus og Flixbus, ligesom man også har turist- og minibusser, så nu er det blevet et moderne firma med nyere busser. 
 
Dernæst fik vi, inde i chaufførlokalet på Esbjerg Busterminal, frokost, sammen med en interessant forelæsning om det nye bybusnet i Esbjerg, set fra busvognmandens synsvinkel. Mette Vandborg fra Arriva fortalte nemlig om bl.a. førstedags-udfordringerne med det nye bybusnet, hvor chaufførerne både bakser med at lære sig de nye ruter, samtidig med, at passagererne spørger og spørger m.h.t med hvilken bus man kommer til hvor, og her havde man bl.a. haft et par chauffører til at stå og være informationsguider på busterminalen den første uge.
 
Vi fik selvfølgelig også lidt at vide om de kommende udfordringer, dels m.h.t. at justeret køreplanerne efter, at man bl.a. har fået lagt en af rutekorridorerne sådan, at den gennemkører et antal store sociale boligbyggerier som perler på snor, hvor der er så mange passagerer med barnevogne, rollator m.v. at det ofte giver pladsproblemer i busserne.
 
Til slut var vi ude og se Arrivas busanlæg i Esbjerg, hvor vi blev vist rundt på anlægget iført synlighedsveste, for det skal man hos Arriva, men så fik vi også god kaffe og småkager bagefter.
 
Tak til Ole Bøglund og Tony Werling for at have strikket et godt udflugtsprogram sammen. 
Bushistorisk Selskab - Se vores busser
Bogen har flere end 600 illustrationer hvor vi bl.a. kommer igennem mange af DSBs bustyper, som denne Morris med DOMI-karosseri fra 1949. Foto: Svend E. Ersgaard.
Ny bog: DSB rutebiler - fra Statsbanerne til Combus
Skrevet d 10/07 2017

De fleste husker bestemt DSBs røde rutebiler, og reagerer måske med gru når de hører ordet "Combus".

Og da hele 11 af Danmarks Busmuseums busser har DSB eller Combus som del af sit generalieblad, er der tale om et interessant og relevant hedengangent busselskab, der længe har fortjent sit eget historiske tilbageblik.

Det kommer nu! Her d. 17. juli udsender forlaget J-bog nemlig en ny bog om DSB og Combus, "DSB rutebiler - fra Statsbanerne til Combus" forfattet af Jens Birch og Ole Gold.

Gennem 208 sider og flere end 600 illustrationer fortæller bogen beretningen om DSBs bustrafik, fra starten i Sønderjylland i 1932, til dets endeligt, med salget af Combus til Arriva for kr. 100.- i 2001.

Hvilket er en lang beretning med både 1930-ernes krig imellem de private rutebilejere og baneselskaberne, besættelsens vanskeligheder, bussernes tagen over ved efterkrigstidens banenedlæggelser, 1960-ernes og 1970-ernes smalhals fordi folk fik bil, omstillingen til landets største trafikselskabs-entreprenør i 1980-erne og 1990-ernes licitationer og "volumensyge".

Fra 20. juli kan bogen også købes på Danmarks Busmuseum.

Bushistorisk Selskab - Se vores busser
Ny bog om Sorø Karosserifabrik
Skrevet d 07/10 2016
Jens Birch har forfattet en bog om Sorø Karosserifabrik, der udkommer her d. 10. oktober. 
 
Bogen er beretningen om Aksel Andreasens karetmagerværksted, der etableredes i 1918, og fordi Aksel Andreasen interesserede sig for biler, hurtigt blev specialiseret i at bygge buskarosserier, og derefter blev Sjællands nok førende buskarosserifabrik, der nåede at bygge flere end 800 busser, plus person- og lastbiler, indtil man valgte at lukke i 1983. 
 
Foruden beretningen om karosserifabrikken, rummer bogen mange beretninger om datidens buskarosseribygning. 
 
Ligeledes har bogen en stor billedkavalkade af forskellige busser bygget af Sorø Karosserifabrik fra 1920-erne og helt op til 1970-erne. 
 
Bogen, som er udgivet af forlaget J-Bog, kan naturligvis købes her på vor hjemmeside, http://www.bushistorisk-selskab.dk/boeger/, se nederst. 
 
Bushistorisk Selskab - Se vores busser
De fleste af busserne var kørt ud, for at give plads til indvielsestalerne inde i hallen. Foto: Lars Ersgaard
Danmarks Busmuseum åbnet
Skrevet d 01/07 2016
1. juli var dagen for vor åbning af Danmarks Busmuseum i Skælskør. Nærmere bestemt kl. 12, hvor vi fik hentet borgmester Stén Knuth og landdistrikts-, teknik- og ejendomsudvalgsformand Henrik Brodersen i pariserbussen, til at klippe indvielsessnoren. Derefter var det tid for indvielsestaler, hele syv, den sidste endda på vers. Derefter var det ikke blot tid for besigtigelse af Danmarks Busmuseum, men også frokost i form af øl, vand og pølser, og derefter kaffe og kage. Det var et velbesøgt arrangement hvor man ikke blot kunne se busserne og spirerne til den kommende museumsudstilling, men også mødt mange andre businteresserede.
 
Nåede du det ikke, er der rig lejlighed til at besøge Danmarks Busmuseum, vi holder åbent fredag 12-17, lørdag og søndag 10-17 i sommersæsonen frem til og med skolernes efterårsferie.
 
Bushistorisk Selskab - Se vores busser
Her skulle man forvente en rød bus, men ved TL-kongressen i Vejle i november 1989 kunne man se denne af Sechers ny Sovpolda-busser, til ruten Warszawa-Moskva. Foto. Lars Ersgaard.
Ny bog om Sechers Rutebiler
Skrevet d 13/03 2016

15. marts udsender forlaget J-Bog en ny bog om de i Djursland engang velkendte røde Sechers Rutebiler.

Den er skrevet af vor tidligere formand, journalist Mikael Hansen, og handler ikke blot om Sechers Rutebilers aktiviteter i Danmark fra 1932 til 1995, men også om Sovpolda-ruten, som man etablerede straks efter jerntæppets fald i 1989 imellem Warszawa og Moskva.

Det foregår på 104 sider, med mere end 160 illustrationer, og bogen kan købes her, se under "Bøger".

Bushistorisk Selskab - Se vores busser
Ny bog om Stautrup Karosserifabrik
Skrevet d 15/07 2015

Vor bushistoriker Jens Birch har forfattet en bog om Stautrup Karosserifabrik, et nu ophørt firma vi mest husker fra bogbusser og passageraptering af varebiler, men som i sin 96 år lange levetid, 1906-2002, byggede mange forskellige slags busser, som bogen naturligvis rummer billeder af, lige fra rutebiler og bybusser, til røntgenbusser og endda en hel sættevognsbus til Carlsberg-bryggeriet. Bogen, som fortæller om det karetmagerværksted Rasmus Skaarup etablerede i 1906, og som siden blev en af landets specialister i individuelt opbyggede buskarosserier, er udgivet af forlaget J-Bog. Den kan naturligvis købes på vor hjemmeside http://www.bushistorisk-selskab.dk/boeger/

Bushistorisk Selskab - Se vores busser
I årene 1947 til 1950 kørte Aabenraa automobilselskab også bybus i Aabenraa. Bl.a. med denne Triangel O21 årgang 1935, som man anvendte frem til 1949. Sv. E. Ersgaard fangede den her ved dens endestation på Aabenraa Statsbanestation.
Ny bog om Aabenraa Automobilselskab
Skrevet d 05/11 2014

I vores boghandel har vi fået en ny titel, nemlig "Aabenraa Automobilselskab" der bringer beretningen om det sønderjyske busselskab, der etableredes til erstatning for de urentable Aabenraa Amts Jernbaner i 1926, og med sine iøjnefaldene røde og sorte busser varetog den lokale og regionale bustrafik ud fra Aabenraa frem til 1997.
Jens Birch, Lars Ersgaard og Claus Hansen har begået bogen i fællesskab, og det er blevet til 108 sider med flere end 125 illustrationer, heraf mange i farver.

Se mere på http://www.bushistorisk-selskab.dk/boeger/

Bushistorisk Selskab - Se vores busser
Den store ”Stena Nautica” fra Grenå Varberg-overfarten lægger til i Hundested, foran det store fremmødte publikum. Foto: Lars Ersgaard.
Grenå-Hundested genåbnet for en dag
Skrevet d 07/09 2014

Med busvognmand Klaus Gotschalk’s store engagement lykkedes det d. 6. september, i Bushistorisk Selskabs regi, at genåbne Grenå-Hundested-færgeruten for en dag, som en markering af 80-året for, at en kreds af rutebilejere etablerede færgeruten 14. juli 1934. Markeringen skete ved at chartre Stena Lines færge Stena Nautica for en dobbelttur Grenå-Hundested-Grenå, som led i en mindeudflugt til Hundested. 220 gæster deltog i udflugten, de fleste 60+, og mange med relation til færgeoverfarten som hyppig passager eller medarbejder, eller med generel passion for det maritime. Der var arrangeret tilbringerbus-kørsel til Grenå henh. Hundested i veteranbusser. I Hundested var der udflugter med veteranbus, bl.a. til Knud Rasmussens hus, og på færgen var der plancheudstillinger fra Grenaa Egnsarkiv og Færgehistorisk Selskab, og foredrag om færger ombord, ved bl.a. tidl. flagskipper Eigild Skibild og færgehistoriker Mogens Nørgaard Olesen.
Lars Ersgaard

SE SENESTE NYT
KOMMENDE AKTIVITETER
BUSBLADET
SE BUSSERNE