Differentieret medlemskontingent ved indmeldelse sidst på året

For dig som melder dig ind i Bushistorisk Selskab sent på året håndterer vi kontingentbetalingen således (Vi anvender forskudt regnskabsår fra 1. april til 31. marts.);

Når du som nyt medlem melder dig ind i Bushistorisk Selskab i perioden september-oktober-november, skal du kun betale ½ kontingent (kr. 212,50.) for perioden frem til marts året efter.

Melder man sig ind i december-januar-februar, skal der betales fuldt kontingent (kr. 425,-.), dog omfatter kontingentet så resten af perioden frem til marts, samt det efterfølgende år.