Igen datoer i aktivitetskalenderen

Vi har med alle situationens forbehold fastsat to terminer for kommende medlemsarrangementer.

Det er generalforsamlingen som er fastsat til d. 8. maj og Tylstrup-arrangementet som er fastsat til d. 3. juni.

Se mere om disse arrangementer i Busbladet nr. 102 som udkommer sidst i marts.