Vor generalforsamling hos Keolis i Odense

Vor 2019-generalforsamling fandt sted lørdag d. 11. maj på Keolis busanlæg på Gammelsø i Odense, hvor det også dannede ramme for vor medlemsudflugt til et af landets største busanlæg, med 5000 kvadratmeter bygninger og 35000 kvadratmeter grund.


Oprindeligt blev det nemlig opført som fragtmandscentral, men da man derefter ville have fragtbilerne flyttet ud nærmere motorvejen, ombyggedes til at være busanlæg for Odenses bybusser, og sammen med chaufførlokalerne i den tidligere stationsbygning ved Odense Banegård Center, udgør de faciliteter, som kommunen stiller til rådighed for den operatør, som varetager bybuskørslen.


Vi var 38 tilmeldte til generalforsamlingen, og den blev dirigeret sikkert og humoristisk igennem af Michael Brandt Nielsen, sådan at det lige passede med den lækre forret og velsmagende hovedrets-buffet, som Keolis kantinebestyrer Ulla havde komponeret til frokosten. Og det selv om vi havde vedtægtsændringer på dagsordenen, disse blev dog blev vedtaget med stort flertal.


Derefter blev det tid for medlemsudflugts-delen, med rundvisning på det store busanlæg, hvor vi endvidere tog en af Keolis hybrid-ledbusser i øjesyn, og fik fortalt om dennes mange elektriske systemer.


Til slut blev det tid for kaffen, hvor vi alle fik talt med og udvekslet historier med gamle venner.