Boghandel

Boghandel

Bøger

Bushistorisk Selskab samarbejder med forlaget J-bog, der udgiver henh. forhandler et bredt udvalg af bøger om busselskaber, buskarosserifabrikker og om buserhvervets historie.

Se det omfattende katalog af bøger om busselskaber og buskarosserifabrikker på

http://j-bog.dk/

Et lille udpluk af de mange bogtitler

Bushistorisk Selskab
CVR.: 29 68 25 93
Morgenfruevænget 9
DK-5270 Odense N

Vor gruppe på Facebook:

Tlf.: +45 87817171
E-mail: formanden@bushistorisk-selskab.dk
Bankkonto: Danske Bank 1551-3231331034.
Kontingent: 2020 / 2021: kr. 425,-.

Copyright Bushistorisk Selskab 2020, design og layout:    eklame.dk