Formål og vedtægter

Målsætning og vedtægter

Målsætning

Bushistorisk Selskab´s mål er at fremme kendskabet til bustransportens historie i Danmark – et hidtil forsømt område.

Bushistorisk Selskab arbejder på idealistisk grundlag. Bushistorisk Selskabs aktiviteter omfatter alle aspekter af buserhvervets historie.

Selskabets vigtigste aktiviteter er udgivelse af medlemsbladet ”Busbladet”, der udkommer 4 gange om året, samt fremme udgivelse af skrifter og bøger om busser og busruter samt afholdelse af medlemsmøder.

En anden vigtig opgave er at indsamle, bevare og systematisere alle slags kildematerialer såsom genstande, billeder, dokumenter til belysning af buserhvervets historie, bl.a. med det formål at fremme egentlig forskning på området. 1990`ernes forandringer i buserhvervet har medført, at mange mindre busvirksomheder har lukket eller skiftet ejer. Kildematerialet må indsamles nu – blot om få år er det for sent.

Bushistorisk Selskab har ca. 300 medlemmer fordelt over hele Danmark. Ønsker du at støtte vore aktiviteter og selv blive en del af holdet, så bliv medlem, vor kontaktadresse ses nedenfor.

Vedtægter

Hent vedtægterne som PDF-fil her: BHS_Vedtægter

Bushistorisk Selskab
CVR.: 29 68 25 93
Morgenfruevænget 9
DK-5270 Odense N

Vor gruppe på Facebook:

Tlf.: +45 87817171
E-mail: formanden@bushistorisk-selskab.dk
Bankkonto: Danske Bank 1551-3231331034.
Kontingent: 2024 / 2025: kr. 450,-.

Copyright Bushistorisk Selskab 2024, design og layout:    eklame.dk