Aktivitetskalender

Vi publicerer her en arrangementskalender med forbehold for at de enkeltvise terminer kan blive udsat, her hvor det ser ud til at virusmutationer kommer og går mens restriktioner tværtimod består.
Tilmeldte til arrangementerne vil naturligvis få direkte besked i tilfælde af aflysning/udsættelse m.v.

(Fuldtegnet) 3. juni – Medlemsarrangement i Tylstrup

Torsdag d. 3. juni holder vi vort førhen udsatte medlemsarrangement hos Keolis i Tylstrup, det tidligere Tylstrup Rutebiler. Se mere i Busbladet nr. 102 udsendt sidst i marts.

16.-18. september – Persontransport på Transport 2021 i Herning
Persontransport, der er en del af transportmessen Transport 2021 i Herning, foregår i år på den forlagte termin 16.-18. september. Men som førhen i Hal H, hvor både busser og busbranche-tilbehør er udstillet.

 

Bushistorisk Selskab
CVR.: 29 68 25 93
Morgenfruevænget 9
DK-5270 Odense N

Vor gruppe på Facebook:

Tlf.: +45 87817171
E-mail: formanden@bushistorisk-selskab.dk
Bankkonto: Danske Bank 1551-3231331034.
Kontingent: 2021 / 2022: kr. 425,-.

Copyright Bushistorisk Selskab 2020, design og layout:    eklame.dk