Aktivitetskalender

Aflyst: 30/11 2020 – Julemøde sammen med Foreningen Busfronten
Mandag den 30. november kl. 19.30 holder vi julemøde sammen med vor søsterforening Foreningen Busfronten. Mødet finder sted i Odd Fellow Bygningen i Glostrup, beliggende på Hovedvejen nr. 36-38 i 2600 Glostrup.

Bushistorisk Selskab
CVR.: 29 68 25 93
Morgenfruevænget 9
DK-5270 Odense N

Vor gruppe på Facebook:

Tlf.: +45 87817171
E-mail: formanden@bushistorisk-selskab.dk
Bankkonto: Danske Bank 1551-3231331034.
Kontingent: 2020 / 2021: kr. 425,-.

Copyright Bushistorisk Selskab 2020, design og layout:    eklame.dk