Aktivitetskalender

26/11 2020 – Medlemsarrangement i Tylstrup, Nordjylland
Torsdag den 26. november inviterer vi til medlemsarrangement i Tylstrup, Nordjylland. Vi besøger en af egnens større busvirksomheder, Keolis i Tylstrup, der førhen var Tylstrup Rutebiler. Se program på side 28 i Busbladet nr. 100.

08/05 2021 – Generalforsamling
Vi har fastsat datoen for vor 2021-generalforsamling til den 8. maj 2021. Sæt kryds i kalenderen allerede i dag.

Bushistorisk Selskab
CVR.: 29 68 25 93
Morgenfruevænget 9
DK-5270 Odense N

Vor gruppe på Facebook:

Tlf.: +45 87817171
E-mail: formanden@bushistorisk-selskab.dk
Bankkonto: Danske Bank 1551-3231331034.
Kontingent: 2020 / 2021: kr. 425,-.

Copyright Bushistorisk Selskab 2020, design og layout:    eklame.dk