Aktivitetskalender

Vi publicerer her en arrangementskalender med forbehold for at de enkeltvise terminer kan blive udsat.
Tilmeldte til vore arrangementer vil naturligvis få direkte besked i tilfælde af aflysning/udsættelse m.v.

Kommende
Af de mange kommende arrangementer vi har i pipelinen har vi aktuelt ingen fastlagte datoer, men de kommer her straks vi har fået dem ned og ligge.

Vi har dog allerede løftet sløret for 2024-generalforsamlingens beliggenhed, den vil nemlig foregå i Storkøbenhavn.

Bushistorisk Selskab
CVR.: 29 68 25 93
Morgenfruevænget 9
DK-5270 Odense N

Vor gruppe på Facebook:

Tlf.: +45 87817171
E-mail: formanden@bushistorisk-selskab.dk
Bankkonto: Danske Bank 1551-3231331034.
Kontingent: 2023 / 2024: kr. 425,-.

Copyright Bushistorisk Selskab 2020, design og layout:    eklame.dk