Aktivitetskalender

Vi publicerer her en arrangementskalender med forbehold for at de enkeltvise terminer kan blive udsat.
Tilmeldte til vore arrangementer vil naturligvis få direkte besked i tilfælde af aflysning/udsættelse m.v.

3. september 2024 – Virksomhedsbesøg hos Faarup Rute- og Turistbusser i Fårup
Tirsdag den 3. september 2024 har vi virksomhedsbesøg hos Faarup Rute- og Turistbusser, Kastanievænget 4B, Fårup. Se invitationen i Busbladet nr. 115 med udsendelsestermin i juni 2024.

Bushistorisk Selskab
CVR.: 29 68 25 93
Morgenfruevænget 9
DK-5270 Odense N

Vor gruppe på Facebook:

Tlf.: +45 87817171
E-mail: formanden@bushistorisk-selskab.dk
Bankkonto: Danske Bank 1551-3231331034.
Kontingent: 2024 / 2025: kr. 450,-.

Copyright Bushistorisk Selskab 2024, design og layout:    eklame.dk