Aktivitetskalender

08/09 2020 – Medlemsarrangement i Flensborg
Tirsdag den 8. september inviterer vi til medlemsarrangement i Flensborg. 
Her ser vi bl.a. på byens kollektive trafik og forskellene hertil fra enhver anden dansk købstad, idet Flensborg forblev tysk ved genforeningen i 1920! Se program i Busbladet nr. 99. Husk pas, og hold dig endvidere opdateret m.h.t. Udenrigsministeriets rejseregler for Tyskland!

26/09 2020 – Generalforsamling
Vor nye dato for vor 2020-generalforsamling er d. 26. september 2020. 
Bortset fra den nye dato, vil vort program følge det som allerede er udsendt med Busbladet nr. 98. Opdateret dagsorden m.m. kan ses i Busbladet nr. 99.

Bushistorisk Selskab
CVR.: 29 68 25 93
Morgenfruevænget 9
DK-5270 Odense N

Vor gruppe på Facebook:

Tlf.: +45 87817171
E-mail: formanden@bushistorisk-selskab.dk
Bankkonto: Danske Bank 1551-3231331034.
Kontingent: 2020 / 2021: kr. 425,-.

Copyright Bushistorisk Selskab 2020, design og layout:    eklame.dk