Aktivitetskalender

Vi publicerer her en arrangementskalender med forbehold for at de enkeltvise terminer kan blive udsat.
Tilmeldte til vore arrangementer vil naturligvis få direkte besked i tilfælde af aflysning/udsættelse m.v.

9. november 2023 – Medlemsudflugt til Vikingbus i Køge
Torsdag d. 9. november 2023 inviterer vi til virksomhedsbesøg hos Vikingbus i Køge, hvor vi med direktør John Vestergaard i spidsen skal høre om den store fusion af busselskaber der nu er Vikingbus, og om de mange tiltag hvor med man ruster sig til og måske endda også skaber fremtiden i den danske bustrafik. Se invitationen i Busbladet nr. 112 – september 2023.

4. maj 2024 – Generalforsamling
Vi har fastsat lørdag d. 4. maj 2024 som termin for vor kommende ordinære generalforsamling. Vi planlægger at den skal foregå i Hovedstadsområdet.

Bushistorisk Selskab
CVR.: 29 68 25 93
Morgenfruevænget 9
DK-5270 Odense N

Vor gruppe på Facebook:

Tlf.: +45 87817171
E-mail: formanden@bushistorisk-selskab.dk
Bankkonto: Danske Bank 1551-3231331034.
Kontingent: 2023 / 2024: kr. 425,-.

Copyright Bushistorisk Selskab 2020, design og layout:    eklame.dk