Aktivitetskalender

Vi publicerer her en arrangementskalender med forbehold for at de enkeltvise terminer kan blive udsat.
Tilmeldte til arrangementerne vil naturligvis få direkte besked i tilfælde af aflysning/udsættelse m.v.

11. september – Medlemsudflugt til Jesper Bus på Ærø

Lørdag d. 11. september inviterer vi til medlemsarrangement på Ærø, hvor vi besøger øens busvognmand, Jesper Bus, Ærø Turistfart i Marstal. Vi kommer både ind på øens bushistorie, og på de spændende fremtidige tiltag som venter øens bustrafik. Se indbydelse og tilmelding i Busbladet nr. 103 med udsendelsestermin i juni.

16.-18. september – Persontransport på Transport 2021 i Herning
Persontransport, der er en del af transportmessen Transport 2021 i Herning, foregår i år på den forlagte termin 16.-18. september. Men som førhen i Hal H, hvor både busser og busbranche-tilbehør er udstillet.

 

Bushistorisk Selskab
CVR.: 29 68 25 93
Morgenfruevænget 9
DK-5270 Odense N

Vor gruppe på Facebook:

Tlf.: +45 87817171
E-mail: formanden@bushistorisk-selskab.dk
Bankkonto: Danske Bank 1551-3231331034.
Kontingent: 2021 / 2022: kr. 425,-.

Copyright Bushistorisk Selskab 2020, design og layout:    eklame.dk