Aktivitetskalender

Aflyst: Grundet de aktuelle forsamlingsrestriktioner …
som endvidere ofte er set strammet med ultra korte varsler, kan vi aktuelt ikke terminssætte nogen som helst medlemsarrangementer. Først til at blive datosat, når det en dag igen er muligt, er en ny dato for det tidligere annoncerede medlemsarrangement i Tylstrup, ligesom vi også arbejder på flere andre mulige emner for medlemsudflugter.

Bushistorisk Selskab
CVR.: 29 68 25 93
Morgenfruevænget 9
DK-5270 Odense N

Vor gruppe på Facebook:

Tlf.: +45 87817171
E-mail: formanden@bushistorisk-selskab.dk
Bankkonto: Danske Bank 1551-3231331034.
Kontingent: 2020 / 2021: kr. 425,-.

Copyright Bushistorisk Selskab 2020, design og layout:    eklame.dk