Aktivitetskalender

Vi publicerer her en arrangementskalender med forbehold for at de enkeltvise terminer kan blive udsat.
Tilmeldte til vore arrangementer vil naturligvis få direkte besked i tilfælde af aflysning/udsættelse m.v.

4. maj 2024 – Generalforsamling
Lørdag d. 4. maj 2024 holder vi generalforsamling i Keolis’ nye administrationsbygning på Naverland 20 i Glostrup. Se indkaldelsen i Busbladet nr. 114 med udsendelsestermin marts 2024.

5. juni 2024 – Træf- og køretøjsdag på Wedelslund Gods
5. juni 2024 kl. kl. 9-17 afholder bladet VeteranPosten Træf- og køretøjsdag på Wedelslund Gods på Wedelslundvej 2 i Galten. Vi deltager med vor bus.

Bushistorisk Selskab
CVR.: 29 68 25 93
Morgenfruevænget 9
DK-5270 Odense N

Vor gruppe på Facebook:

Tlf.: +45 87817171
E-mail: formanden@bushistorisk-selskab.dk
Bankkonto: Danske Bank 1551-3231331034.
Kontingent: 2024 / 2025: kr. 450,-.

Copyright Bushistorisk Selskab 2024, design og layout:    eklame.dk