Aktivitetskalender

Vi publicerer her en arrangementskalender med forbehold for at de enkeltvise terminer kan blive udsat, her hvor det ser ud til at virusmutationer kommer og går mens restriktioner tværtimod består.
Tilmeldte til arrangementerne vil naturligvis få direkte besked i tilfælde af aflysning/udsættelse m.v.

8. maj – Generalforsamling

Lørdag den 8. maj 2021 kl. 11:00 holder vi generalforsamling på Restaurant Albatrossen på Brøndby Havnevej 20 i Hvidovre. Se mere i Busbladet nr. 102 som udkommer sidst i marts.

3. juni – Medlemsarrangement i Tylstrup

Torsdag d. 3. juni holder vi vort førhen udsatte medlemsarrangement hos Keolis i Tylstrup, det tidligere Tylstrup Rutebiler. Se mere i Busbladet nr. 102 som udkommer sidst i marts.

 

Bushistorisk Selskab
CVR.: 29 68 25 93
Morgenfruevænget 9
DK-5270 Odense N

Vor gruppe på Facebook:

Tlf.: +45 87817171
E-mail: formanden@bushistorisk-selskab.dk
Bankkonto: Danske Bank 1551-3231331034.
Kontingent: 2021 / 2022: kr. 425,-.

Copyright Bushistorisk Selskab 2020, design og layout:    eklame.dk