Historie

Historie

Historie

Bushistorisk Selskab stiftedes i november 1994, i en tid hvor busbranchen stod overfor store omstruktureringer.

Hidtil havde den bestået af primært familiebaserede virksomheder, der var opstået ved, at man i bilens barndom havde etableret sig som rutebilejer, man havde købt sig en bil og med den kørt en person- og pakke-befordrende trafikrute, det vi nu kender som en busrute. Og siden havde man typisk tilføjet selskabs- og turistkørsel samt rejsebureau til sit virkefelt.

Med privatbilismens vækst i 1960-erne, blev mange busruter urentable. For at amterne og kommunerne nu kunne få befordret sine unge, ældre og andre uden egen bil, blev det nu almindeligt at de ydede rutebilejerne offentligt tilskud, imod at de opretholdt deres busruter.

Med de fælleskommunale trafikselskabers etablering igennem 1980-erne, overtog de busruterne, imens rutebilejerne nu blev busvognmænd for trafikselskaberne, aflønnet efter en landsdækkende overenskomst.

Men fra 1990 gik trafikselskaberne over til at indkøbe sin buskørsel via licitationer. Samtidigt gik nogle store udenlandske busvognmænd ind på det danske marked med strategiske tilbud.

Det førte til en tilbudskrig imellem en række store danske og udenlandske busvognmænd, der over få år medførte, at mange af de små familiebaserede busvognmænd mistede deres rutekørsel, og valgte eller blev tvunget til at lukke.

Det var i den storm af ændringer, at en lille kreds personer med interesse for busbranchen samledes, for at drøfte mulighederne for at skabe en forening, med det formål at bevare de små familiebaserede busvognmands-forretningers kulturhistorie.

Foreningen, Bushistorisk Selskab, stiftede vi i november 1994.

I marts 1995 havde vi en stand på Transportmessen i Herning. Her markerede vi aktionen med de hvide busser i slutningen af 2. verdenskrig, ved at vi udstillede en original hvid bus fra dengang. I oktober 1995 udkom første nummer af vort medlemsblad, Busbladet.

Vort bevarelsesinitiativ fik snart tilbudt forskellige historiske busser. For at tage vare på dem, fik vi i oktober 1996 etableret en fond, Busbevarelsesfonden, til at sikre deres overtagelse og opbevaring.

Ikke alle var så velholdte at de kunne bevares, men blandt de egnede var:

En Leyland-DAB årgang 1977, som vi overtog i 1995.

En Bedford årgang 1958, som vi overtog i 1995.

En Leyland-DAB årgang 1967, som vi overtog i 1997.

En Mercedes-Benz årgang 1975, som vi overtog i 1997.

En Leyland-DAB årgang 1975, som vi overtog i 1999.

Og en Scania årgang 1976, som vi overtog i 1999.

I 1999 deltog vi for første gang med en af disse busser på Transportmessen i Herning, nemlig Mercedes-Benz-bussen fra 1975.

I 2000 fik vi egen hjemmeside. Ligeledes gik vi med i “Indsamlingsprojekt 2000” hvor nutidige og forhenværende chauffører og busvognmænd blev besøgt af frivillige indsamlere, for at registrere arkivmateriale og gennemføre interviews. Projektet gennemførtes i samarbejde med Erhvervsarkivet i Aarhus med økonomisk støtte fra RA´støttefond.

I 2002 valgte vi at nedlægge Busbevarelsesfonden for i stedet at lade Bushistorisk Selskab eje busserne, da konstruktionen med en fond ikke gav os de forventede fordele.

Samme år lejede vi et garageanlæg på Industrivej i Skælskør, en by hvor der var relevante samarbejdspartnere i form af udflugtsbåd, veteranjernbane og veteransporvej.

I 2003 begyndte vi i samarbejde med Turistforeningen at køre veteranbuskørsel i rundtur med udflugtsbåden, veteranjernbanen og veteransporvejen.

Siden kom der en række særdeles unikke busser til:

En Chevrolet Six årgang 1931, som vi overtog i 2003.

En Volvo B11 årgang 1938, som vi overtog i 2004.

Og en Volvo B655 årgang 1958, som vi overtog i 2004.

Disse anvendte vi dels til vores veteranbus-kørsel omkring Skælskør, til deltagelse ved Silkeborg Veteranrally, som blikfang ved vor udstillingsaktiviteter på Transportmessen i Herning og på Danske Busvognmænds årsmøder samt til diverse bestilt veteranbuskørsel.

Herefter begyndte vi at arrangere medlemsudflugter til andre danske veteranbus-samlinger.

I 2007 arrangerede vi en medlemsudflugt til Granly Bussamling i Ørum Djurs.

I 2009 til “De Graa Busser” s familiemuseum i Ryomgård.

I 2014 deltog vi ved et interessant færge-initiativ søsat af et af vore medlemmer, nemlig en markering af 80-året for at en kreds rutebilejere etablerede færgeruten Grenå-Hundested. Færgen Stena Nautica fra Stena Line blev chartret til at sejle en dobbelttur Grenå-Hundested, med gæster, veteranbiler og foredragsholdere ombord, og tilbringer- og udflugtskørsel med veteranbusser ved begge færgehavne.

Som en nu mere kendt forening, bliver vi derefter tilbudt flere busser, bl.a. de nedenstående:

En Scania årgang 1972, som vi overtog i 2011.

En Volvo årgang 1950, som vi overtog i 2012.

En Leyland-DAB årgang 1980, som vi overtog i 2012.

En Chevrolet Six årgang 1933, som vi overtog i 2013.

En Renault årgang 1934, som vi overtog i 2013.

En Bedford årgang 1952, som vi overtog i 2013.

En Scania-Vabis årgang 1952, som vi overtog i 2013.

En Volvo årgang 1977, som vi overtog i 2014.

En Leyland-DAB årgang 1987, som vi overtog i 2014.

En Setra årgang 1990, som vi overtog i 2014.

En Volvo årgang 1964, som vi overtog i 2015.

En Setra årgang 1965, som vi overtog i 2015.

En Volvo årgang 1968, som vi overtog i 2015.

En Steyr årgang 1979, som vi overtog i 2015.

En Setra årgang 1980, som vi overtog i 2015.

En Leyland-DAB årgang 1982, som vi overtog i 2015.

En Volvo årgang 1983, som vi overtog i 2015.

En Volvo årgang 1988, som vi overtog i 2015.

En DAB-Silkeborg årgang 1990, som vi overtog i 2015.

En Volvo årgang 1992, som vi overtog i 2015.

En MAN-VW årgang 1981, som vi overtog i 2016.

Det satte gang i sonderinger m.h.t. at finde større lokaler, hvilket mundede ud i en lejeaftale med Slagelse Kommune omkring den tidligere materielgård i Skælskør, mens den gamle garage vi hidtil havde lejet og siden købt, sidenhen blev solgt. Indflytningen skete i løbet af efteråret 2015.

Ligeledes stiftede vi en erhvervsdrivende fond med formål at overtage og bevare Bushistorisk Selskabs aktiver i et busmuseum, mens Bushistorisk Selskab derefter skiftede funktion til at være venne- og støtteforening for Busmuseet samt udgiver af Busbladet, og med en plads i fondsbestyrelse. Busmuseet åbnede formelt 1. juli 2016.

Samarbejdet mellem museet og foreningen ændrede sig kort efter drastisk, idet museumsledelsen ønskede at Bushistorisk Selskab, som havde overdraget alt busmateriel og arkivmateriale til Busmuseet, nu ingen indflydelse skulle have på Busmuseets drift eller planer. Efter en række forgæves forsøg på at få opbygget et fornuftigt samarbejde mellem museum og støtteforening, kulminerede det med, at museumsledelsen i januar 2019 direkte anmodede Bushistorisk Selskabs repræsentant om at udtræde fondsbestyrelsen.

På Bushistorisk Selskabs generalforsamling i 2019 besluttede en skuffet generalforsamling derfor, at man ikke længere fandt det relevant at være støtte- og venneforening for Danmarks Busmuseum. Fokus blev vendt fra Skælskør og atter rettet mod de landsdækkende aktiviteter fra tidligere, hvor Busbladet er foreningens omdrejningspunkt suppleret med medlemsarrangementer, som vi har gennemført i en årrække.

Per foråret 2023 har vi foruden de ovenfor nævnte udflugter, også gennemført udflugter til busselskaber og busforhandlere og været til foredrag om bustrafik i Ballerup, Esbjerg, Flensburg, Herning, Holbæk, Hvidovre, Kolding, Køge, Næssund, Odense, Slagelse, Stilling, Tylstrup, Viborg, Ærø og Aarhus.

I 2019 begyndte vi på forskellige sonderinger m.h.t. at få erhvervet en veteranbus, til at være blikfang når vi markedsfører os med ved forskellige transportmesser og veteranbiltræf.

Samtidig havde VBI Group i Christiansfeld taget en særdeles unik bus i bytte, som de mente måtte være noget for os, en Mercedes-Benz med karrosseri fra Stautrup Karosserifabrik, leveret til Alfred Clausen i Stausø i 1986, kort før Stautrup Karosserifabrik lukkede.

Den behøvede en ny frontrude for at kunne synes, og da det lykkedes at skaffe en sådan hos Sydglas i Tinglev, valgte vi at erhverve den.

Den behøvede også at få foretaget en række reparationer for at kunne synes. Disse har Keolis i Odense løbende foretaget, sådan at vi kunne præsentere den nysynet og indregistreret ved vor generalforsamling i Kolding i maj 2022.

Sidenhen har Keolis udført klargøring af bussen, til at den kan køres til maler. Det omfattede bl.a. udskiftning af skørtplader og udtagning af matte sideruder for udskiftning/reparation.

I august 2023 har Sydfyns Lak lakeret bussen i dens oprindelige grundfarve, sådan at den kan vises frem. Og der kan tilføjes de yderligere farver og stafferinger som skal til, så bussen kan komme til at fremstå som dengang den var ny.

I marts 2024 udstillede vi vor bus første gang. Det var ved bus- og taxivognmandsorganisationen Dansk Persontransports årsmøde på Munkebjerg Hotel ved Vejle. Her vakte vor bus god opmærksomhed og vi fik mange interessante besøg i bussen.

Bushistorisk Selskab
CVR.: 29 68 25 93
Morgenfruevænget 9
DK-5270 Odense N

Vor gruppe på Facebook:

Tlf.: +45 87817171
E-mail: formanden@bushistorisk-selskab.dk
Bankkonto: Danske Bank 1551-3231331034.
Kontingent: 2024 / 2025: kr. 450,-.

Copyright Bushistorisk Selskab 2024, design og layout:    eklame.dk