Busbladet

Busbladet

Bushistorisk Selskab udgiver medlemsbladet Busbladet fire gange om året. Det sendes til medlemmerne pr. post.

I Busbladet bringer vi artikler og billeder om en bred vifte af bushistoriske emner samt meddelelser om foreningens aktiviteter.

Tidligere har der været bragt artikler om forskellige eksisterende såvel som ophørte busforretninger, ruter, bustyper og dansk buseksport.

Tidligere numre kan købes så længe oplag haves.

Bliv annoncør

Støt Bushistorisk Selskab med en annonce i Busbladet og bliv set af busbranchen og businteresserede.

Priserne per indrykning er:

Annoncepriser:

Sort/hvid

Farve

Bagsiden

1.700 kr.

2.100 kr.

2 spaltet x 150 mm

1.075 kr.

1.350 kr.

3 spaltet x 90 mm

800 kr.

1.000 kr.

2 spaltet x 75 mm

600 kr.

800 kr.

1 spaltet x 120 mm

600 kr.

800 kr.

1 spaltet x 75 mm

350 kr.

450 kr.

1 spaltet x 40 mm

200 kr.

250 kr.

Kontakt os for yderligere information:  busbladet@bushistorisk-selskab.dk

Bushistorisk Selskab
CVR.: 29 68 25 93
Morgenfruevænget 9
DK-5270 Odense N

Vor gruppe på Facebook:

Tlf.: +45 87817171
E-mail: formanden@bushistorisk-selskab.dk
Bankkonto: Danske Bank 1551-3231331034.
Kontingent: 2024 / 2025: kr. 450,-.

Copyright Bushistorisk Selskab 2024, design og layout:    eklame.dk