Medlemsudflugten til Odense

Fjorten af os var mødt frem til vor medlemsudflugt i Odense d. 26. november, med Handybus/Comfort Tours og den nye Odense Letbane på programmet.

Vi samledes hos Comfort Tours på Østergade, hvor vi blev budt velkommen af vognmændene, Sven og Jesper Jensen. Omkring en kop kaffe, hvor vi samtidig fik beset en masse historiske billeder fra firmaet, med lastbiler, hyrevogne, handicap-, rute- og turistbusser.

Vi blev vist rundt på garageanlægget, hvor Jesper Jensen bl.a. berettede om firmaets hotelbusser. Foto: Lars Ersgaard.

Derefter fik vi en rundvisning på garageanlægget, hvor vi bl.a. fik præsenteret firmaets hotelbusser, og fik fortalt om hvordan de var indrettet med 230 V el-anlæg og stort køkken med køleskabe og ovne, sådan at selv avancerede menuer kan tilberedes i bussen undervejs. Mens den ene er indrettet som hotelbus, er den anden nu samtalebus med stolene placeret i grupper af fire om borde, således at rejseselskabets deltagere får talt sammen undervejs.

Derefter steg vi ind i denne Isuzu Turquoise-turistbus, som vi første anvendte til forelæsningslokale og frokoststue. Foto: Lars Ersgaard.

Herefter samledes vi i en af firmaets Isuzu Turquoise-turistbusser, der også er indrettet med stolene placeret i grupper af fire om borde. Den anvendte vi først som forelæsningslokale og frokoststue.

Sven og Jesper Jensen fortalte om den alsidige fynske familie-vognmandsvirksomhed, der nu er blevet til Comfort Tours. Foto: Lars Ersgaard.

Her fik vi en interessant beretning fra først Sven og derefter Jesper, omkring firmaets etablering og mangefacetterede vognmandsvirksomhed, med lastbiler, hyrevogne, rutebilejer, lokalrute- og handicapkørsel for kommunerne, turistbusser og hotelbusser.

Og hvordan man fik omlagt forretningen fra at have været en stor forretning med alsidige former for kørsel og garager i Aarup, Odense og Fredericia, til at blive en mindre Odense-baseret forretning med udelukkende turistkørsel. En udvikling som Jesper finder ganske behagelig, idet han derved er sluppet fra at være bundet til skrivebordet, så han kan være mere ude blandt kunderne.

Herefter mødte Odense Letbanes nabokommunikationschef Rune Bager, og berettede om Odense Letbane. 

Derefter kørte vi med bussen ud til letbanebyggeriet, her viste Rune Bager os det næsten færdige stoppested ved Rosengårdscentret. Foto: Lars Ersgaard.

Derefter tog han os med ud på en tur med bussen, hvor vi bl.a. fik set det næsten færdige sporvognsstoppested ved Rosengårdscentret, hvorefter turen bl.a. gik ud forbi letbanens remise i Hjallese, hvor vi dog ikke kunne komme ind, bl.a. fordi de havde travlt med at klargøre den til at kunne modtage de første af de Stadler Variobahn-sporvogne, man har bestilt.

Undervejs fik vi mange interessante oplysninger om letbaneprojektet, bl.a. at der tilknyttet letbanen anlægges et parkeringsanlæg i Odense Syd, der også kommer til at fungere som Odenses nye fjernbusterminal. Og at man har senere-lagt åbningen til 2021, da man skal køre gennem det nye sygehus-område i sydøstlige Odense, der netop er under opførelse, og derfor endnu ikke er klar til at der kan lægges spor. Vi blev også orienteret om det netop igangsatte redegørelsesarbejde m.h.t. en etape 2, hvortil sporudfletningerne hertil allerede er indtænkt i det eksisterende sporlayout.

Alt i alt blev dagen ganske interessant, både med tilbageblik til fortidens blandede vognmandsforretninger, til nutidens specialiserede, samt til fremtiden med flere og flere letbaner.