Vor medlemsudflugt til Flensburg

Vi var tilsammen 15, da vi holdt vor medlemsudflugt til Flensburg, med henblik på at høre nærmere om denne forhenværende danske købstads kollektive trafik.

Bela Bergemann, med fortid både hos danske Sydtrafik og tyske Aktiv Bus Flensburg GmbH, fortalte interessant om Flensburg og Grænselandet, om historien og om den aktuelle kollektive trafik, der på flere punkter minder om Danmark fra før trafikselskabernes tid! Kommunen har nemlig fortsat eget bybusselskab, Aktiv Bus Flensburg GmbH, ligesom der også kører mange flere private vognmænd end i en tilsvarende by i Danmark. Ligeledes har man et takstsystem i Flensburg by, og et andet og dyrere når man skal ud til omegnskommunerne.

Udflugten startede på Kruså rtb. så at Bela undervejs kunne berette om turen ad landevejen ned langs Flensborg Fjord, med passage af bl.a. Aktiv Bus’ garageanlæg i den tidligere sporvognsremise i Apenrader Str. og om brugen af den gamle havnespors-tracé langs Schiffsbrücke som busbane for busser ind imod Flensburg ZOB.

Selve foredraget fandt sted på Restaurant Borgerforeningen lige ved Flensburg ZOB, og vi var ude og blive rundvist både under og bagefter, idet vi både fik forevist Flensburg ZOB og derefter de vigtige stoppesteder på Südermarkt, hvor busserne delvis kører ad gågader til stoppestederne med de udfordringer det giver.

Sådan blev vi alle sammen klogere på ikke blot Flensburg og dens kollektive trafik, men også hvor kompliceret kollektiv trafik kan være at bruge for passagererne, hvis man fra politisk hold ikke prioriterer det som vi har fået med de fælleskommunale og senere regionale trafikselskaber i Danmark.