Jule-møde med Foreningen Busfronten

Mandag d. 28 november holdt vi jule-medlemsmøde sammen med vor søsterforening Foreningen Busfronten i Odd Fellow-bygningen i Glostrup. Vi var godt 23 fremmødte, og der var et bredt program, lige fra arkivsøgning til X-bus og lignende danske fjernbuslinjer.

Hans Pagh Knudsen og Henrik Lynder fortalte om deres arbejde med at få registreret de mange sporvejs- og kollektiv trafik-sager der ligger i arkivkasser i Københavns Stadsarkiv, sådan at de fremtidigt kan fremsøges via Stadsarkivets offentlige søgetjenester.

Det er sager lige fra Københavns Sporvejes stoppesteds-anliggender til henvendelser fra private rutebilejere m.h.t. ruter til København.

Det beretter de er en kompliceret opgave, idet sagerne typisk er arkiveret under hvilket år de er blevet lukket og ofte har de været åbne i årtier.

Det blev bidraget med interessante oplysninger, bl.a. at sager fra de københavnske sporvejes barndom ofte ligger i Politiarkivet, da Politiet dengang skulle godkende selv køreplanerne!

Lars Ersgaard viste en serie billeder med relation til Busbladets nr. 109’s artikel om X-Bus, og naturligvis også IC-Bus.

Endeligt sluttede vi af med en serie af Thomas Hildebrandts billeder fra Nordjylland fra 1990.