Vor medlemsudflugt til Herning Turists nye hovedsæde

Vi var 15 fremmødte, da vi den 8. november besøgte Herning Turists nye hovedkontor og værksted i Herning.

Her fik vi fra direktørerne Ronny og Rune Gasbjerg den interessante beretning om byggeriet og om de mange resultater man har opnået ved at følge byggeriet tæt i byggeperioden, og derved har man undgået at detaljer sidenhen skulle ændres. Byggeriet rummer derfor familien Gasbjergs mange erfaringer ikke blot som busvognmænd, men også som landmænd.

Frem for byggefirmaets oprindelige forslag har bl.a. valgt en anden placering, fordi man i landbruget aldrig lægger stuehuset på matriklens laveste areal. Ligeledes har man fået et strengt symmetrisk hus i beton, som man føler sig bedst tilpas med, frem for byggefirmaets oprindelige forslag om en stålhal med kontor i enden.

Man har fået ekstra brede værkstedsporte så man kan køre ind med åbne bagagelåger. Og gulvvarme i værkstederne, så mekanikerne ikke kommer til at ligge på et koldt gulv. Hal-sporene er så høje at der kan stå todækkerbusser på søjlelifte og så lange at der er plads til modulvogntog.

Man har endvidere fået eksterne lejere i brancher man hyppigt får behov for til at flytte ind, så sparer man en masse tid på at køre til dem!  

Vi fik naturligvis også baggrunden for man har investeret i et flot nyt hovedsæde i hjertet af Midtjylland. På kort tid er Herning Turist nemlig vokset til en af Midtjyllands største busvognmænd, både på trafikselskab, fjernbus og turist, og på alle disse felter har man naturligvis ambitionerne om at blive større.