Vor generalforsamling i Viborg

Den 13. maj 2023 havde lidt over en snes af os valgt at møde op ved vort generalforsamlings-arrangement på den velkendte Restaurant Latinerly i Viborg, hvor både nye og velkendte medlemmer fik lejlighed til at møde hinanden.

Vi vedtog med god opbakning en tilpasning af kontingentet til kr. 450,- om året fra og med 2024/2025.

Her efter blev vi hentet af Tommy Krogh til eftermiddagens virksomhedsbesøg, hos TK-Bus på Jegindøvej i Viborg, hvorfra TK-Bus driver deres busforretning med turistbusser, skolebusser og Midttrafik-lokalbusser.