Vor medlemsudflugt til Vejle Turisttrafik

Den 5. september holdt vi vor medlemsudflugt til Vejle Turisttrafik. Her fortalte den ene af firmaets to indehavere, Henning Petersen, spændende og engageret om Vejle Turisttrafiks fortid, nutid og fremtidsforventninger. Og dermed om en udvikling fra tre busser, til nu flere end tres, kørende ud fra flere garager, for lige fra Sydtrafik til Flixbus.

Ligeledes fortalte han om lige fra betydningen af et lokalt sportsengagement og eksklusiv farve på busserne, til det at være busvognmand som livsstil, med mange opgaver. Ingen tvivl om vi gik betydeligt klogere derfra, end da vi kom.