Vor udflugt til Vikingbus i Køge

Den 9. november holdt vi vor medlemsudflugt til Vikingbus’ garageanlæg i Køge, hvor direktør John Vestergaard fortalte om den store Vikingbus-fusion, og om oplevelserne med at få samlet de mange selskaber til et stort organisatorisk hele, med både turist-, rute- og minibusser på produktpaletten.

Den grønne omstilling var naturligvis et stort emne, hvor vi bl.a. kom ind på den større logistikøvelse det er at køre med elektriske busser frem for diesel. Hvor rutebusserne hyppigere skal køre til og fra garage for at lade og hvor minibusserne ikke mere kan overnatte hos chaufførerne, men skal have natlig ladeplads hos vognmanden.

Og vi rundede besøget af med at drøfte hvordan man kan få gjort den offentlige trafik attraktiv for både passagerer og for medarbejdere. Vi kom ind på at inddrage erfaringer fra nabolande hvor den offentlige trafik har passagertilvækst, samt at prioritere langtidsplanlægning, så medarbejderne kan få et arbejdsliv man kan planlægge ud fra.

Der er dermed ingen tvivl om, at vi gik derfra meget bedre orienteret om alle de ting og sager man er i gang med i et stort moderne busselskab.